Jump to content
 • Announcements

  • Xmat

   Pravidlo pro postování v TTT

   Do sekce Tipy, triky, tutoriály nepatří žádné dotazy.   Postujte sem vaše návody, tipy a různé další věci jež uznáte za vhodné sdělit zdejšímu osazenstvu, ale veškeré dotazy směřujte do sekce Všeobecná diskuse.
  • Replik

   Seznam návodů a důležitých témat v této sekci

   Pro lepší přehlednost jsem vytvořil tento seznam, který vás, méně zkušené, lépe provede touto sekcí. Věřím, že zde najdete, co hledáte. Vypsané jsou návody, které jsou oficiálně uznané jako návody. Běžné diskuze, které neposkytují postupy a rady zvěřejněny nejsou.   Instalace vlastního MaNGOS Serveru Díky těmto návodům budete (měli by jste být) schopni vytvořit a následně spustit váš vlastní server. Nastavení je pro verze s i bez datadisku.   Instalace MaNGOS Serveru (bez datadisku TBC) - Autor Benny Instalace MaNGOS Serveru (s datadiskem TBC) - Autor Malfik Instalace MaNGOS Serveru v prostředí Linux - Autor charlie Instalace MaNGOS Serveru v prostředí Linux - Autor kupkoid   Chyby a jejich řešení při přihlašování k serveru - Autor Cybe   Zálohování uživatelských dat   Dávkový soubor (BAT soubor) pro vytvoření SQL záloh - Autor Replik   Kompilování - tvoření vlastních release (revizí)   Tvorba kompilací pro Win32 (MangoScript) - Autor bLuma   Ostatní - těžko zařaditelné, ale neznamená to, že nejsou dobré   VIP Systém - Autor charlie Tvorba Webových stránek pro MaNGOS - Autor zahuba Tvorba teleportačních NPC (MangoScript) - Autor Replik Registrační web (původně předělaná SPORA) Funkční pro Antrix i MaNGOS - Autor Replik Nastavení a spuštění Minimanager pro MaNGOS - Autor BlackMartin Nastavení MaNGOS Website - Autor Artorius   Samozřejmě jsou zde i jiné návody, ale tyto jsou nejvíce používané, proto věřím, že vám budou nápomocné. Tuto sekci budeme upravovat podle potřeby. Pokud by jste něco nenašli nebo si nevěděli rady, hledejte na fóru a teprve potom založte vlastní topik. Pokud nějaký autor vytvoří kvalitní návod a chtěl by ho zveřejnit i v tomto seznamu, doporučuji, aby mi napsal zprávu skrze PM.   Díky a přeji hezký den na WoWResource   Replik
  • Aristo

   Příspěvky tam, kde nemají co dělat

   Dodržujte zákaz přispívání do topiků s repaky pokud si to zakladatelé nepřejí!! Opakované psaní příspěvků bude trestáno warnem.
  • Aristo

   Používání spoilerů

   Poslední dobou má většina uživatelů fora zvláštní nutkání postovat extrémně dlouhé texty nebo kódy, které zabírají v nejedenom případu i 80% obsahu celé stránky a hodně tak zvedají nepřehlednost v topiku. Chtěl bych všechny uživatele požádat, aby při postování citací, jakýchkoliv kódů, errorů, atp... delších než 30 řádků používali funkci spoileru.   Funkci vyvoláte příkazem [spoiler] text [/spoiler]   Ukázka:  
Sign in to follow this  
Zachy

[PATCH] Dům pro guildy

Recommended Posts

SOURCE : http://www.ascentcommunity.com/forums/showthread.php?t=167

AUTOR : joalglok

 

+ Příkaz na portnutí do GH

+ Příkaz na naspawnování dveří

 

Dveře po naspawnování mohou otevřít pouze členové guildy ;)

 

Index: src/ascent-world/Chat.cpp
===================================================================
--- src/ascent-world/Chat.cpp    (revision 5002)
+++ src/ascent-world/Chat.cpp    (working copy)
@@ -317,6 +317,10 @@
        { "export",      'o', &ChatHandler::HandleGOExport,   "Exports the current GO selected",          NULL, 0, 0, 0 },
        { "move", 'g', &ChatHandler::HandleGOMove, "Moves gameobject to player xyz", NULL, 0, 0, 0 },
        { "rotate", 'g', &ChatHandler::HandleGORotate, "Rotates gameobject x degrees", NULL, 0, 0, 0 },
+                
+        //Puerta de Casa de Guild
+        { "SpawnGuildHouseDoor",'o', &ChatHandler::HandleGOSpawnGuildHouseDoor,"SpawnGuildHouseDoor GuildName - Spawns a special door for use in guild house construction",NULL,0,0,0 },
+
        { NULL,            0, NULL,                           "",                                         NULL, 0, 0  }
    };
    dupe_command_table(GameObjectCommandTable, _GameObjectCommandTable);
@@ -504,6 +508,8 @@
        { "save",        's', &ChatHandler::HandleSaveCommand,          "Save's your character",          NULL, 0, 0, 0},
        { "saveall",     's', &ChatHandler::HandleSaveAllCommand,       "Save's all playing characters",  NULL, 0, 0, 0},
        { "start",       'm', &ChatHandler::HandleStartCommand,         "Teleport's you to a starting location",                               NULL, 0, 0, 0},
+        //Guild House 
+        { "guildhouse",      '0', &ChatHandler::HandleGuildHouseCommand,"Teleport's you to your guild's house",NULL,0, 0, 0 },
        { "additem",     'm', &ChatHandler::HandleAddInvItemCommand,    "",                               NULL, 0, 0, 0},
        { "invincible",  'j', &ChatHandler::HandleInvincibleCommand,    ".invincible - Toggles INVINCIBILITY (mobs won't attack you)", NULL, 0, 0, 0},
        { "invisible",   'i', &ChatHandler::HandleInvisibleCommand,     ".invisible - Toggles INVINCIBILITY and INVISIBILITY (mobs won't attack you and nobody can see you, but they can see your chat messages)", NULL, 0, 0, 0},
Index: src/ascent-world/Chat.h
===================================================================
--- src/ascent-world/Chat.h    (revision 5002)
+++ src/ascent-world/Chat.h    (working copy)
@@ -210,6 +210,7 @@
    bool HandleGMListCommand(const char* args, WorldSession *m_session);
    bool HandleGmLogCommentCommand( const char *args , WorldSession *m_session);
    bool HandleRatingsCommand( const char *args , WorldSession *m_session );
+    bool HandleGuildHouseCommand(const char* args, WorldSession *m_session);

    // Level 1 commands
    bool CmdSetValueField(WorldSession *m_session, uint32 field, uint32 fieldmax, const char *fieldname, const char* args);
@@ -304,6 +305,7 @@
    bool HandleGOMove(const char * args, WorldSession * m_session);
    bool HandleAddAIAgentCommand(const char* args, WorldSession *m_session);
    bool HandleListAIAgentCommand(const char* args, WorldSession *m_session);
+    bool HandleGOSpawnGuildHouseDoor(const char *args, WorldSession *m_session);

    // Level 3 commands
    bool HandleMassSummonCommand(const char* args, WorldSession *m_session);
Index: src/ascent-world/GameObject.cpp
===================================================================
--- src/ascent-world/GameObject.cpp    (revision 5002)
+++ src/ascent-world/GameObject.cpp    (working copy)
@@ -486,7 +486,11 @@

void GameObject::EventCloseDoor()
{
-    SetUInt32Value(GAMEOBJECT_STATE, 0);
+    //Door never Close and never come usable again
+    //SetUInt32Value(GAMEOBJECT_STATE, 0);
+
+    SetUInt32Value(GAMEOBJECT_STATE, 1);
+    SetUInt32Value(GAMEOBJECT_FLAGS, 0);
}

void GameObject::UseFishingNode(Player *player)
Index: src/ascent-world/Level0.cpp
===================================================================
--- src/ascent-world/Level0.cpp    (revision 5002)
+++ src/ascent-world/Level0.cpp    (working copy)
@@ -145,6 +145,81 @@
    return true;
}

+bool ChatHandler::HandleGuildHouseCommand(const char* args, WorldSession *m_session)
+{
+    
+    if( m_session == NULL )
+        return false;
+    
+    
+    Player *m_plyr = m_session->GetPlayer();
+
+
+    if ( m_plyr->IsAttacking() )
+    {
+        RedSystemMessage(m_session, "Can't go to guild house when attacking.");
+        return false;
+    }
+
+    if ( m_plyr->IsMounted() )
+    {
+        RedSystemMessage(m_session, "Can't go to guild house when mounted.");
+        return false;
+    }
+
+    if ( m_plyr->isDead() )
+    {
+        RedSystemMessage(m_session, "Can't go to guild house when dead.");
+        return false;
+    }
+
+    if (m_plyr->GetGuild()!=NULL) 
+    {
+        const char* guild = m_plyr->GetGuild()->GetGuildName();
+        QueryResult *result = WorldDatabase.Query( "SELECT * FROM recall ORDER BY name" );
+
+        if( result == NULL)
+            return false;
+        
+        do
+        {
+            Field* fields = result->Fetch();
+            const char* locname = fields[1].GetString();
+            uint32 locmap = fields[2].GetUInt32();
+            float x = fields[3].GetFloat();
+            float y = fields[4].GetFloat();
+            float z = fields[5].GetFloat();
+
+            if( strnicmp( const_cast< char* >( guild ), locname, strlen( guild ) ) == 0 )
+            {
+                if( m_plyr!=NULL )
+                {
+                    GreenSystemMessage(m_session,"Teleporting you to %s guild's house", guild);                
+                    m_session->GetPlayer()->SafeTeleport(locmap, 0, LocationVector(x, y, z));
+                    delete result;
+                    return true;
+                }
+                else
+                {
+                    RedSystemMessage(m_session, "The guild %s don't own a house.", guild);
+                    delete result;
+                    return false;
+                }
+            }
+        }while (result->NextRow());
+
+        delete result;
+        return false;
+    }
+    else
+    {
+        RedSystemMessage(m_session,"You are not in a Guild!");
+        return false;
+    }
+    
+}
+
bool ChatHandler::HandleStartCommand(const char* args, WorldSession *m_session)
{
    std::string race;
Index: src/ascent-world/Level2.cpp
===================================================================
--- src/ascent-world/Level2.cpp    (revision 5002)
+++ src/ascent-world/Level2.cpp    (working copy)
@@ -753,6 +753,92 @@
    return true;
}

+bool ChatHandler::HandleGOSpawnGuildHouseDoor(const char *args, WorldSession *m_session)
+{
+    if(!*args)
+        return false;    
+    
+    std::stringstream sstext;
+
+    char* pEntryID = "177444"; //We will use the GO id 177444 because it's a nice door :)
+        //strtok((char*)args, " ");
+    
+    uint32 EntryID  = atoi(pEntryID);
+
+    
+    GameObjectInfo* goi = GameObjectNameStorage.LookupEntry(EntryID);
+    if(!goi)
+    {
+        sstext << "GameObject Info '" << EntryID << "' Not Found" << '\';
+        SystemMessage(m_session, sstext.str().c_str());
+        return true;
+    }
+
+    sLog.outDebug("Spawning GO Entry '%u' as a guild house door", EntryID);
+    sstext << "Spawning GameObject as a guild house door, using Entry '" << EntryID << "'" << '\';
+    SystemMessage(m_session, sstext.str().c_str());
+
+    GameObject *go = m_session->GetPlayer()->GetMapMgr()->CreateGameObject(EntryID);
+
+    Player *chr = m_session->GetPlayer();
+    uint32 mapid = chr->GetMapId();
+    float x = chr->GetPositionX();
+    float y = chr->GetPositionY();
+    float z = chr->GetPositionZ();
+    float o = chr->GetOrientation();
+
+    go->SetInstanceID(chr->GetInstanceID());
+    go->CreateFromProto(EntryID,mapid,x,y,z,o);
+
+    /* fuck blizz coordinate system */
+    go->SetFloatValue(GAMEOBJECT_ROTATION_02, sinf(o / 2));
+    go->SetFloatValue(GAMEOBJECT_ROTATION_03, cosf(o / 2));
+    go->PushToWorld(m_session->GetPlayer()->GetMapMgr());
+
+    // Create spawn instance
+    GOSpawn * gs = new GOSpawn;
+    gs->entry = go->GetEntry();
+    gs->facing = go->GetOrientation();
+    gs->faction = go->GetUInt32Value(GAMEOBJECT_FACTION);
+    gs->flags = go->GetUInt32Value(GAMEOBJECT_FLAGS);
+    gs->id = objmgr.GenerateGameObjectSpawnID();
+    gs->o = go->GetFloatValue(GAMEOBJECT_ROTATION);
+    gs->o1 = go->GetFloatValue(GAMEOBJECT_ROTATION_01);
+    gs->o2 = go->GetFloatValue(GAMEOBJECT_ROTATION_02);
+    gs->o3 = go->GetFloatValue(GAMEOBJECT_ROTATION_03);
+    go->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X, 0.4);
+    gs->x = go->GetPositionX();
+    gs->y = go->GetPositionY();
+    gs->z = go->GetPositionZ();
+    gs->state = go->GetUInt32Value(GAMEOBJECT_STATE);
+    
+
+    uint32 cx = m_session->GetPlayer()->GetMapMgr()->GetPosX(m_session->GetPlayer()->GetPositionX());
+    uint32 cy = m_session->GetPlayer()->GetMapMgr()->GetPosY(m_session->GetPlayer()->GetPositionY());
+
+    m_session->GetPlayer()->GetMapMgr()->GetBaseMap()->GetSpawnsListAndCreate(cx,cy)->GOSpawns.push_back(gs);
+    go->m_spawn = gs;
+
+    
+
+    
+    // Guardar en la DB
+    go->SaveToDB();
+    
+    //sGMLog.writefromsession( m_session, "Puerta de casa de guild creada %s, entry %u at %u %f %f %f%s", GameObjectNameStorage.LookupEntry(gs->entry)->Name, gs->entry, m_session->GetPlayer()->GetMapId(), gs->x, gs->y, gs->z, ", saved in DB" : "" );
+
+    //Saves in special Table Guild Door info Table Name="guild_doors"
+    
+    std::stringstream ss;
+    ss << "REPLACE INTO guild_doors VALUES("
+        << ((gs == NULL) ? 0 : gs->id) << ",'"
+        << args << "')";
+
+    WorldDatabase.Execute(ss.str().c_str());
+
+    return true;
+}
+
bool ChatHandler::HandleGOInfo(const char *args, WorldSession *m_session)
{
    std::string name;
Index: src/ascent-world/MiscHandler.cpp
===================================================================
--- src/ascent-world/MiscHandler.cpp    (revision 5002)
+++ src/ascent-world/MiscHandler.cpp    (working copy)
@@ -1267,9 +1267,54 @@
                obj->EventCloseDoor();
            else
            {
-                obj->SetUInt32Value(GAMEOBJECT_FLAGS, 33);
-                obj->SetUInt32Value(GAMEOBJECT_STATE, 0);
-                sEventMgr.AddEvent(obj,&GameObject::EventCloseDoor,EVENT_GAMEOBJECT_DOOR_CLOSE,20000,1,0);
+                //Check if door is Guild House Door
+                std::stringstream ss;
+                ss << "SELECT * FROM guild_doors where GoGuid=" << ((obj->m_spawn->id == NULL) ? 0 : obj->m_spawn->id);
+                QueryResult *result = WorldDatabase.Query( ss.str().c_str() );
+                
+                bool opendoor        = true;
+
+                if( result != NULL)
+                { //Check Player Guild
+                    Field* fields = result->Fetch();
+                    const char* guildname = fields[1].GetString();
+
+                    if ( plyr->IsInGuild() != NULL )
+                    { 
+                        const char* playerguild = plyr->GetGuild()->GetGuildName(); 
+                    
+                        if ( strnicmp( const_cast< char* >( guildname ), playerguild, strlen( guildname ) ) == 0 )
+                        { 
+                            //plyr->PlaySoundToSet(11706);
+                            const LocationVector & loc = plyr->GetPosition();
+                            bool res = CollideInterface.IsIndoor(plyr->GetMapId(), loc.x, loc.y, loc.z + 2.0f);
+                            if ( res )
+                            { SystemMessage("Wellcome to %s Guild House",guildname); }
+                            else
+                            { SystemMessage("Safe Travel!");}
+                        }
+                        else if ( playerguild = "<< PUT STAFF GUILD NAME HERE >>" )
+                        {    SystemMessage("Staff Guild Override - Opening door!"); }
+                        else 
+                        { 
+                            SystemMessage("You need to be a member of %s to gain access",guildname); 
+                            opendoor=false;
+                        }                    
+                    }
+                    else
+                    { 
+                        SystemMessage("You can join %s guild to gain access to this guild house",guildname);
+                        opendoor=false; 
+                    }
+                }    
+
+                if ( opendoor )
+                {
+                    obj->SetUInt32Value(GAMEOBJECT_FLAGS, 33);
+                    obj->SetUInt32Value(GAMEOBJECT_STATE, 0);
+                    if(obj->GetMapMgr()->GetMapInfo()->type==INSTANCE_NULL)//dont close doors for instances
+                        sEventMgr.AddEvent(obj,&GameObject::EventCloseDoor,EVENT_GAMEOBJECT_DOOR_CLOSE,20000,1,0);
+                }
            }
        }break;
    case GAMEOBJECT_TYPE_FLAGSTAND:

 

CREATE TABLE `guild_doors` (      
       `GOGuid` int(10) unsigned NOT NULL,  
       `GuildName` char(32) DEFAULT NULL,  
       PRIMARY KEY (`GOGuid`)        
      ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1

Edited by Zachy

Share this post


Link to post
Share on other sites

1) připiš zdroj a autora

2) nevím teda, jak je na tom se skriptováním a* emu, ale na mangu by stačil krátký skript přímo pro gameobject, na rozdíl od této silně neoptimalizované příšernosti :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jo, házel jsem to sem na rychlo, autor připsán.

 

No co kámoš říkal, tak je to zbytečně zdlouhavý, že se nemusí kvůli takové ,,blbosti'' přepisovat pomalu celý core, ale že stačí daleko jednodužší C++ script.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je to uplne naprd, prepisovat jadro, s kazdou dalsi revizi jadra je to k nicemu. Tohle chce udelat externe, jinak to nema vejsku. Aby to bylo mozne pouzit pro jakoukoliv revizi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×