Jump to content
 • Announcements

  • Xmat

   Pravidlo pro postování v TTT

   Do sekce Tipy, triky, tutoriály nepatří žádné dotazy.   Postujte sem vaše návody, tipy a různé další věci jež uznáte za vhodné sdělit zdejšímu osazenstvu, ale veškeré dotazy směřujte do sekce Všeobecná diskuse.
  • Replik

   Seznam návodů a důležitých témat v této sekci

   Pro lepší přehlednost jsem vytvořil tento seznam, který vás, méně zkušené, lépe provede touto sekcí. Věřím, že zde najdete, co hledáte. Vypsané jsou návody, které jsou oficiálně uznané jako návody. Běžné diskuze, které neposkytují postupy a rady zvěřejněny nejsou.   Instalace vlastního MaNGOS Serveru Díky těmto návodům budete (měli by jste být) schopni vytvořit a následně spustit váš vlastní server. Nastavení je pro verze s i bez datadisku.   Instalace MaNGOS Serveru (bez datadisku TBC) - Autor Benny Instalace MaNGOS Serveru (s datadiskem TBC) - Autor Malfik Instalace MaNGOS Serveru v prostředí Linux - Autor charlie Instalace MaNGOS Serveru v prostředí Linux - Autor kupkoid   Chyby a jejich řešení při přihlašování k serveru - Autor Cybe   Zálohování uživatelských dat   Dávkový soubor (BAT soubor) pro vytvoření SQL záloh - Autor Replik   Kompilování - tvoření vlastních release (revizí)   Tvorba kompilací pro Win32 (MangoScript) - Autor bLuma   Ostatní - těžko zařaditelné, ale neznamená to, že nejsou dobré   VIP Systém - Autor charlie Tvorba Webových stránek pro MaNGOS - Autor zahuba Tvorba teleportačních NPC (MangoScript) - Autor Replik Registrační web (původně předělaná SPORA) Funkční pro Antrix i MaNGOS - Autor Replik Nastavení a spuštění Minimanager pro MaNGOS - Autor BlackMartin Nastavení MaNGOS Website - Autor Artorius   Samozřejmě jsou zde i jiné návody, ale tyto jsou nejvíce používané, proto věřím, že vám budou nápomocné. Tuto sekci budeme upravovat podle potřeby. Pokud by jste něco nenašli nebo si nevěděli rady, hledejte na fóru a teprve potom založte vlastní topik. Pokud nějaký autor vytvoří kvalitní návod a chtěl by ho zveřejnit i v tomto seznamu, doporučuji, aby mi napsal zprávu skrze PM.   Díky a přeji hezký den na WoWResource   Replik
  • Aristo

   Příspěvky tam, kde nemají co dělat

   Dodržujte zákaz přispívání do topiků s repaky pokud si to zakladatelé nepřejí!! Opakované psaní příspěvků bude trestáno warnem.
  • Aristo

   Používání spoilerů

   Poslední dobou má většina uživatelů fora zvláštní nutkání postovat extrémně dlouhé texty nebo kódy, které zabírají v nejedenom případu i 80% obsahu celé stránky a hodně tak zvedají nepřehlednost v topiku. Chtěl bych všechny uživatele požádat, aby při postování citací, jakýchkoliv kódů, errorů, atp... delších než 30 řádků používali funkci spoileru.   Funkci vyvoláte příkazem [spoiler] text [/spoiler]   Ukázka:  
Sign in to follow this  
anonympunkac

GM Commandy pre Oregon Core ?

Recommended Posts

Chcel by som poprosiť niekoho, kto by mi vedel napísať alebo postnúť GM Commandy pre Oregon Core. Ci už budú v CZ/SK alebo ENG, je mi jedno, hlavne že nejaké budú. Keď tak aspoň nejaké základné commandy.

Vopred Ďakujem.

 

Hladal som ich na googly = nic, hladal som na fóre = nic. Pokial sa tu niekde nachádzajú, tak sa hlboko ospravedlňujem.

 • Upvote 1
 • Downvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

dumpol som tabulku commands na rev 1459

 

 

insert into `command`(`name`,`security`,`help`) values ('quest remove',3,'Syntax: .quest remove #quest_id\r\n\r\nSet quest #quest_id state to not completed and not active (and remove from active quest list) for selected player.'),('additem',3,'Syntax: .additem #itemid/[#itemname]/#shift-click-item-link #itemcount\r\n\r\nAdds the specified number of items of id #itemid (or exact (!) name $itemname in brackets, or link created by shift-click at item in inventory or recipe) to your or selected character inventory. If #itemcount is omitted, only one item will be added.\r\n.'),('additemset',3,'Syntax: .additemset #itemsetid\r\n\r\nAdd items from itemset of id #itemsetid to your or selected character inventory. Will add by one example each item from itemset.'),('addmove',2,'Syntax: .addmove #creature_guid [#waittime]\r\n\r\nAdd your current location as a waypoint for creature with guid #creature_guid. And optional add wait time.'),('quest add',3,'Syntax: .quest add #quest_id\r\n\r\nAdd to character quest log quest #quest_id. Quest started from item can\'t be added by this command but correct .additem call provided in command output.'),('npc textemote',3,'Syntax: .npc textemote #emoteid\r\n\r\nMake the selected creature to do textemote with an emote of id #emoteid.'),('npc whisper',1,'Syntax: .npc whisper #playerguid #text\r\nMake the selected npc whisper #text to #playerguid.'),('npc spawntime',2,'Syntax: .npc spawntime #time \r\n\r\nAdjust spawntime of selected creature to time.'),('npc subname',2,'Syntax: .npc subname $Name\r\n\r\nChange the subname of the selected creature or player to $Name.\r\n\r\nCommand disabled.'),('npc allowmove',3,'Syntax: .npc allowmove\r\n\r\nEnable or disable movement for the selected creature.'),('npc changelevel',2,'Syntax: .npc changelevel #level\r\n\r\nChange the level of the selected creature to #level.\r\n\r\n#level may range from 1 to 63.'),('announce',1,'Syntax: .announce $MessageToBroadcast\r\n\r\nSend a global message to all players online in chat log.'),('notify',1,'Syntax: .notify $MessageToBroadcast\r\n\r\nSend a global message to all players online in screen.'),('aura',3,'Syntax: .aura #spellid\r\n\r\nAdd the aura from spell #spellid to the selected Unit.'),('baninfo ip',3,'Syntax is: baninfo ip\r\nWatch full information about a specific ban.'),('banlist account',3,'Syntax is: banlist account [$Name]\r\nSearches the banlist for a account name pattern or show full list account bans.'),('baninfo character',3,'Syntax is: baninfo character\r\nWatch full information about a specific ban.'),('bank',3,'Syntax: .bank\r\n\r\nShow your bank inventory.'),('commands',0,'Syntax: .commands\r\n\r\nDisplay a list of available commands for your account level.'),('cooldown',3,'Syntax: .cooldown [#spell_id]\r\n\r\nRemove all (if spell_id not provided) or #spel_id spell cooldown from selected character or you (if no selection).'),('guild create',2,'Syntax: .guild create $GuildLeaderName $GuildName\r\n\r\nCreate a guild named $GuildName with the player $GuildLeaderName as leader.'),('npc factionid',2,'Syntax: .npc factionid #factionid\r\n\r\nSet the faction of the selected creature to #factionid.'),('npc delitem',2,'Syntax: .npc delitem #itemId\r\n\r\nRemove item #itemid from item list of selected vendor.'),('npc delete',2,'Syntax: .npc delete [#guid]\r\n\r\nDelete creature with guid #guid (or the selected if no guid is provided)'),('ticket viewid',1,'Usage: .ticket viewid $ticketid.\r\nReturns details about specified ticket. Ticket must be open and not deleted.'),('demorph',2,'Syntax: .demorph\r\n\r\nDemorph the selected player.'),('die',3,'Syntax: .die\r\n\r\nKill the selected player. If no player is selected, it will kill you.'),('dismount',0,'Syntax: .dismount\r\n\r\nDismount you, if you are mounted.'),('go grid',1,'Syntax: .go grid #gridX #gridY [#mapId]\r\n\r\nTeleport the gm to center of grid with provided indexes at map #mapId (or current map if it not provided).'),('distance',3,'Syntax: .distance\r\n\r\nDisplay the distance from your character to the selected creature.'),('go xy',1,'Syntax: .go xy #x #y [#mapid]\r\n\r\nTeleport player to point with (#x,#y) coordinates at ground(water) level at map #mapid or same map if #mapid not provided.'),('debug play cinematic',1,'Syntax: .debug play cinematic #cinematicid\r\n\r\nPlay cinematic #cinematicid for you. You stay at place while your mind fly.\r\n'),('debug play sound',1,'Syntax: .debug play sound #soundid\r\n\r\nPlay sound with #soundid.\r\nSound will be play only for you. Other players do not hear this.\r\nWarning: client may have more 5000 sounds...'),('explorecheat',3,'Syntax: .explorecheat #flag\r\n\r\nReveal or hide all maps for the selected player. If no player is selected, hide or reveal maps to you.\r\n\r\nUse a #flag of value 1 to reveal, use a #flag value of 0 to hide all maps.'),('npc additem',2,'Syntax: .npc additem #itemId <#maxcount><#incrtime><#extendedcost>r\r\n\r\nAdd item #itemid to item list of selected vendor. Also optionally set max count item in vendor item list and time to item count restoring and items ExtendedCost.'),('modify morph',2,'Syntax: .modify morph #displayid\r\n\r\nChange your current model id to #displayid.'),('npc add',2,'Syntax: .npc add #creatureid\r\n\r\nSpawn a creature by the given template id of #creatureid.'),('gm',1,'Syntax: .gm [on/off]\r\n\r\nEnable or Disable in game GM MODE or show current state of on/off not provided.'),('modify drunk',1,'Syntax: .modify drunk #value\r\n Set drunk level to #value (0..100). Value 0 remove drunk state, 100 is max drunked state.'),('goname',1,'Syntax: .goname $charactername\r\n\r\nTeleport to the given character. Either specify the character name or click on the character\'s portrait, e.g. when you are in a group.'),('list creature',3,'Syntax: .list creature #creature_id [#max_count]\r\n\r\nOutput creatures with creature id #creature_id found in world. Output creature guids and coordinates sorted by distance from character. Will be output maximum #max_count creatures. If #max_count not provided use 10 as default value.'),('gobject turn',2,'Syntax: .gobject turn #goguid \r\n\r\nSet for gameobject #goguid orientation same as current character orientation.'),('gps',1,'Syntax: .gps\r\n\r\nDisplay the position information for a selected character or creature. Position information includes X, Y, Z, and orientation, map Id and zone Id'),('groupgo',1,'Syntax: .groupgo $charactername\r\n\r\nTeleport the given character and his group to you.'),('guid',2,'Syntax: .guid\r\n\r\nDisplay the GUID for the selected character.'),('hidearea',3,'Syntax: .hidearea #areaid\r\n\r\nHide the area of #areaid to the selected character. If no character is selected, hide this area to you.'),('honor add',2,'Syntax: .honor add $amount\r\n\r\nAdd a certain amount of honor (gained today) to the selected player.'),('honor addkill',2,'Syntax: .honor addkikll\r\n\r\nAdd the targeted unit as one of your pvp kills today (you only get honor if it\'s a racial leader or a player)'),('honor update',2,'Syntax: .honor update\r\n\r\nForce the yesterday\'s honor fields to be updated with today\'s data, which will get reset for the selected player.'),('hover',3,'Syntax: .hover #flag\r\n\r\nEnable or disable hover mode for your character.\r\n\r\nUse a #flag of value 1 to enable, use a #flag value of 0 to disable hover.'),('server exit',4,'Syntax: .server exit\r\n\r\nTerminate trinity-core NOW. Exit code 0.'),('server idleshutdown',3,'Syntax: .server idleshutdown #delay [#exist_code]\r\n\r\nShut the server down after #delay seconds if no active connections are present (no players). Use #exist_code or 0 as program exist code.'),('itemmove',2,'Syntax: .itemmove #sourceslotid #destinationslotid\r\n\r\nMove an item from slots #sourceslotid to #destinationslotid in your inventory\r\n\r\nNot yet implemented'),('kick',2,'Syntax: .kick [$charactername] [$reason]\r\n\r\nKick the given character name from the world with or without reason. If no character name is provided then the selected player (except for yourself) will be kicked. If no reason is provided, default is \"No Reason\".'),('learn',3,'Syntax: .learn #parameter\r\n\r\nSelected character learn a spell of id #parameter.'),('learn all',3,'Syntax: .learn all\r\n\r\nLearn all big set different spell maybe useful for Administaror.'),('learn all_crafts',2,'Syntax: .learn crafts\r\n\r\nLearn all professions and recipes.'),('learn all_gm',2,'Syntax: .learn all_gm\r\n\r\nLearn all default spells for Game Masters.'),('learn all_lang',1,'Syntax: .learn all_lang\r\n\r\nLearn all languages'),('learn all_myclass',3,'Syntax: .learn all_myclass\r\n\r\nLearn all spells and talents available for his class.'),('learn all_myspells',3,'Syntax: .learn all_myspells\r\n\r\nLearn all spells (except talents and spells with first rank learned as talent) available for his class.'),('learn all_mytalents',3,'Syntax: .learn all_mytalents\r\n\r\nLearn all talents (and spells with first rank learned as talent) available for his class.'),('setskill',3,'Syntax: .setskill #skill #level [#max]\r\n\r\nSet a skill of id #skill with a current skill value of #level and a maximum value of #max (or equal current maximum if not provide) for the selected character. If no character is selected, you learn the skill.'),('levelup',3,'Syntax: .levelup [$playername] [#numberoflevels]\r\n\r\nIncrease/decrease the level of character with $playername (or the selected if not name provided) by #numberoflevels Or +1 if no #numberoflevels provided). If #numberoflevels is omitted, the level will be increase by 1. If #numberoflevels is 0, the same level will be restarted. If no character is selected and name not provided, increase your level. Command can be used for offline character. All stats and dependent values recalculated. At level decrease talents can be reset if need. Also at level decrease equipped items with greater level requirement can be lost.'),('linkgrave',3,'Syntax: .linkgrave #graveyard_id [alliance|horde]\r\n\r\nLink current zone to graveyard for any (or alliance/horde faction ghosts). This let character ghost from zone teleport to graveyard after die if graveyard is nearest from linked to zone and accept ghost of this faction. Add only single graveyard at another map and only if no graveyards linked (or planned linked at same map).'),('gobject delete',2,'Syntax: .gobject delete #go_guid\r\nDelete gameobject with guid #go_guid.'),('gobject move',2,'Syntax: .gobject move #goguid [#x #y #z]\r\n\r\nMove gameobject #goguid to character coordinates (or to (#x,#y,#z) coordinates if its provide).'),('gobject add',2,'Syntax: .gobject add #id <spawntimeSecs>\r\n\r\nAdd a game object from game object templates to the world at your current location using the #id.\r\nspawntimesecs sets the spawntime, it is optional.\r\n\r\nNote: this is a copy of .gameobject.'),('go xyz',1,'Syntax: .go xyz #x #y #z [#mapid]\r\n\r\nTeleport player to point with (#x,#y,#z) coordinates at ground(water) level at map #mapid or same map if #mapid not provided.'),('go zonexy',1,'Syntax: .go zonexy #x #y [#zone]\r\n\r\nTeleport player to point with (#x,#y) client coordinates at ground(water) level in zone #zoneid or current zone if #zoneid not provided. You can look up zone using .lookup area $namepart'),('loadscripts',3,'Syntax: .loadscripts $scriptlibraryname\r\n\r\nUnload current and load the script library $scriptlibraryname or reload current if $scriptlibraryname omitted, in case you changed it while the server was running.'),('account password',0,'Syntax: .account password $old_password $new_password $new_password\r\n\r\nChange your account password.'),('lookup spell',3,'Syntax: .lookup spell $namepart\r\n\r\nLooks up a spell by $namepart, and returns all matches with their spell ID\'s.'),('lookup quest',3,'Syntax: .lookup quest $namepart\r\n\r\nLooks up a quest by $namepart, and returns all matches with their quest ID\'s.'),('lookup skill',3,'Syntax: .lookup skill $$namepart\r\n\r\nLooks up a skill by $namepart, and returns all matches with their skill ID\'s.'),('lookup object',3,'Syntax: .lookup object $objname\r\n\r\nLooks up an gameobject by $objname, and returns all matches with their Gameobject ID\'s.'),('lookup itemset',3,'Syntax: .lookup itemset $itemname\r\n\r\nLooks up an item set by $itemname, and returns all matches with their Item set ID\'s.'),('lookup item',3,'Syntax: .lookup item $itemname\r\n\r\nLooks up an item by $itemname, and returns all matches with their Item ID\'s.'),('lookup creature',3,'Syntax: .lookup creature $namepart\r\n\r\nLooks up a creature by $namepart, and returns all matches with their creature ID\'s.'),('maxskill',3,'Syntax: .maxskill\r\nSets all skills of the targeted player to their maximum values for its current level.'),('Mod32Value',3,'Syntax: .Mod32Value #field #value\r\n\r\nAdd #value to field #field of your character.'),('modify aspeed',1,'Syntax: .modify aspeed #rate\r\n\r\nModify all speeds -run,swim,run back,swim back- of the selected player to \"normalbase speed for this move type\"*rate. If no player is selected, modify your speed.\r\n\r\n #rate may range from 0.1 to 10.'),('modify bit',1,'Syntax: .modify bit #field #bit\r\n\r\nToggle the #bit bit of the #field field for the selected player. If no player is selected, modify your character.'),('modify bwalk',1,'Syntax: .modify bwalk #rate\r\n\r\nModify the speed of the selected player while running backwards to \"normal walk back speed\"*rate. If no player is selected, modify your speed.\r\n\r\n #rate may range from 0.1 to 10.'),('modify energy',1,'Syntax: .modify energy #energy\r\n\r\nModify the energy of the selected player. If no player is selected, modify your energy.'),('modify faction',1,'Syntax: .modify faction #factionid #flagid #npcflagid #dynamicflagid\r\n\r\nModify the faction and flags of the selected creature. Without arguments, display the faction and flags of the selected creature.'),('modify money',1,'Syntax:\r\n.modify money #money\r\n.money #money\r\n\r\nAdd or remove money to the selected player. If no player is selected, modify your money.\r\n\r\n #gold can be negative to remove money.'),('modify mount',1,'Syntax:\r\n.modify mount #id #speed\r\nDisplay selected player as mounted at #id creature and set speed to #speed value.'),('modify hp',1,'Syntax: .modify hp #newhp\r\n\r\nModify the hp of the selected player. If no player is selected, modify your hp.'),('modify mana',1,'Syntax: .modify mana #newmana\r\n\r\nModify the mana of the selected player. If no player is selected, modify your mana.'),('modify rage',1,'Syntax: .modify rage #newrage\r\n\r\nModify the rage of the selected player. If no player is selected, modify your rage.'),('modify scale',1,'Syntax: .modify scale #scale\r\n\r\nChange model scale for targeted player(until re-login), or creature(until respawn).'),('modify speed',1,'Syntax:\r\n.modify speed #rate\r\n.speed #rate\r\n\r\nModify the running speed of the selected player to \"normal base run speed\"*rate. If no player is selected, modify your speed.\r\n\r\n #rate may range from 0.1 to 10.'),('modify spell',1,''),('modify swim',1,'Syntax: .modify swim #rate\r\n\r\nModify the swim speed of the selected player to \"normal swim speed\"*rate. If no player is selected, modify your speed.\r\n\r\n #rate may range from 0.1 to 10.'),('character titles',2,'Syntax: .character titles [$player_name]\r\n\r\nShow known titles list for selected player or player find by $player_name.'),('modify arena',3,'Syntax: .modify arena #value\r\nAdd $amount arena points to the selected player.'),('npc spawndist',2,'Syntax: .npc spawndist #dist\r\n\r\nAdjust spawndistance of selected creature to dist.'),('movegens',3,'Syntax: .movegens\r\n Show movement generators stack for selected creature or player.'),('mute',1,'Syntax: .mute [$playerName] $timeInMinutes [$reason]\r\n\r\nDisible chat messaging for any character from account of character $playerName (or currently selected) at $timeInMinutes minutes. Player can be offline.'),('unmute',1,'Syntax: .unmute $playerName\r\n\r\nRestore chat messaging for any character from account of character $playerName.'),('npc setmovetype',2,'Syntax: .npc setmovetype [#creature_guid] stay/random/way [NODEL]\r\n\r\nSet for creature pointed by #creature_guid (or selected if #creature_guid not provided) movement type and move it to respawn position (if creature alive). Any existing waypoints for creature will be removed from the database if you do not use NODEL. If the creature is dead then movement type will applied at creature respawn.\r\nMake sure you use NODEL, if you want to keep the waypoints.'),('namego',1,'Syntax: .namego $charactername\r\n\r\nTeleport the given character to you.'),('npc setmodel',2,'Syntax: .npc setmodel #displayid\r\n\r\nChange the model id of the selected creature to #displayid.'),('neargrave',3,'Syntax: .neargrave [alliance|horde]\r\n\r\nFind nearest graveyard linked to zone (or only nearest from accepts alliance or horde faction ghosts).'),('npc move',2,'Syntax: .npc move [#creature_guid]\r\n\r\nMove the targeted creature spawn point to your coordinates.'),('npc name',2,'Syntax: .npc name $name\r\n\r\nChange the name of the selected creature or character to $name.\r\n\r\nCommand disabled.'),('npc info',3,'Syntax: .npc info\r\n\r\nDisplay a list of details for the selected creature.\r\n\r\nThe list includes:\r\n- GUID, Faction, NPC flags, Entry ID, Model ID,\r\n- Level,\r\n- Health (current/maximum),\r\n\r\n- Field flags, dynamic flags, faction template, \r\n- Position information,\r\n- and the creature type, e.g. if the creature is a vendor.'),('account lock',0,'Syntax: .account lock [on|off]\r\n\r\nAllow login from account only from current used IP or remove this requirement.'),('pinfo',2,'Syntax: .pinfo [$player_name] [rep]\r\n\r\nOutput account information for selected player or player find by $player_name. If \"rep\" parameter provided show reputation information for player.'),('server plimit',3,'Syntax: .server plimit [#num|-1|-2|-3|reset|player|moderator|gamemaster|administrator]\r\n\r\nWithout arg show current player amount and security level limitations for login to server, with arg set player linit ($num > 0) or securiti limitation ($num < 0 or security leme name. With `reset` sets player limit to the one in the config file'),('recall',1,'Syntax: .recall [$playername]\r\n\r\nTeleport $playername or selected player to the place where he has been before last use of a teleportation command. If no $playername is entered and no player is selected, it will teleport you.'),('reload',3,'Syntax: .reload table_name\r\n\r\nReload table `table_name` if reload support added for this table and this table can be _safe_ reloaded.'),('reload all',3,'Syntax: .reload all\r\n\r\nReload all tables with reload support added and that can be _safe_ reloaded.'),('reload all_area',3,'Syntax: .reload all_area\r\n\r\nReload all `areatrigger_*` tables if reload support added for this table and this table can be _safe_ reloaded.'),('reload all_loot',3,'Syntax: .reload all_loot\r\n\r\nReload all `*_loot_template` tables. This can be slow operation with lags for server run.'),('reload all_quest',3,'Syntax: .reload all_quest\r\n\r\nReload all quest related tables if reload support added for this table and this table can be _safe_ reloaded.'),('reload all_spell',3,'Syntax: .reload all\r\n\r\nReload all `spell_*` tables with reload support added and that can be _safe_ reloaded.'),('go object',1,'Syntax: .go object #object_guid\r\nTeleport your character to gameobject with guid #object_guid'),('go trigger',2,'Syntax: .go trigger #trigger_id\r\n\r\nTeleport your character to areatrigger with id #trigger_id. Character will be teleported to trigger target if selected areatrigger is telporting trigger.'),('reset honor',3,'Syntax:\r\n.reset honor [Playername]\r\n Reset all honor data for targeted character.'),('reset level',3,'Syntax:\r\n.reset level [Playername]\r\n Reset level to 1 including reset stats and talents. Equipped items with greater level requirement can be lost.'),('reset spells',3,'Syntax:\r\n.reset spells [Playername]\r\n Removes all non-original spells from spellbook.\r\n. Playername can be name of offline character.'),('reset stats',3,'Syntax:\r\n.reset stats [Playername]\r\n Resets(recalculate) all stats of the targeted player to their original values at current level.'),('reset talents',3,'Syntax:\r\n.reset talents [Playername]\r\n Removes all talents of the targeted player. Playername can be name of offline character.'),('respawn',3,'Syntax: .respawn\r\n\r\nRespawn all nearest creatures and GO without waiting respawn time expiration.'),('revive',3,'Syntax: .revive\r\n\r\nRevive the selected player. If no player is selected, it will revive you.'),('save',0,'Syntax: .save\r\n\r\nSaves your character.'),('saveall',1,'Syntax: .saveall\r\n\r\nSave all characters in game.'),('baninfo account',3,'Syntax is: baninfo account\r\nWatch full information about a specific ban.'),('sendmail',1,'Syntax: .sendmail #playername \"#subject\" \"#text\"\r\n\r\nSend a mail to a player. Subject and mail text must be in \"\".'),('go graveyard',2,'Syntax: .go graveyard #graveyardId\r\n Teleport to graveyard with the graveyardId specified.'),('gm visible',1,'Syntax: .gm visible on/off\r\n\r\nOutput current visibility state or make GM visible(on) and invisible(off) for other players.'),('go creature',2,'Syntax: .go creature #creature_guid\r\nTeleport your character to creature with guid #creature_guid.\r\n.gocreature #creature_name\r\nTeleport your character to creature with this name.\r\n.gocreature id #creature_id\r\nTeleport your character to a creature that was spawned from the template with this entry.\r\n*If* more than one creature is found, then you are teleported to the first that is found inside the database.'),('showarea',3,'Syntax: .showarea #areaid\r\n\r\nReveal the area of #areaid to the selected character. If no character is selected, reveal this area to you.'),('showhonor',0,'Syntax: .showhonor\r\n\r\nDisplay your honor ranking.'),('server info',0,'Syntax: .server info\r\n\r\nDisplay server version and the number of connected players.'),('debug update',3,'Syntax: .debug update #field #value\r\n\r\nUpdate the field #field of the selected character or creature with value #value.\r\n\r\nIf no #value is provided, display the content of field #field.'),('debug standstate',2,'Syntax: .debug standstate #emoteid\r\n\r\nChange the emote of your character while standing to #emoteid.'),('start',0,'Syntax: .start\r\n\r\nTeleport you to the starting area of your character.'),('debug setvalue',3,'Syntax: .debug setvalue #field #value #isInt\r\n\r\nSet the field #field of the selected creature with value #value. If no creature is selected, set the content of your field.\r\n\r\nUse a #isInt of value 1 if #value is an integer.'),('taxicheat',1,'Syntax: .taxicheat on/off\r\n\r\nTemporary grant access or remove to all taxi routes for the selected character. If no character is selected, hide or reveal all routes to you.\r\n\r\nVisited taxi nodes sill accessible after removing access.'),('ticket list',1,'Displays a list of open GM tickets.'),('ticket onlinelist',1,'Displays a list of open GM tickets whose owner is online.'),('ticket viewname',1,'Usage: .ticket viewname $creatorname. \r\nReturns details about specified ticket. Ticket must be open and not deleted.'),('debug getvalue',3,'Syntax: .debug getvalue #field #isInt\r\n\r\nGet the field #field of the selected creature. If no creature is selected, get the content of your field.\r\n\r\nUse a #isInt of value 1 if the expected field content is an integer.'),('unaura',3,'Syntax: .unaura #spellid\r\n\r\nRemove aura due to spell #spellid from the selected Unit.'),('ban ip',3,'Syntax is: ban ip $Ip $bantime $reason\r\nBan IP.\r\n$bantime: negative value leads to permban, otherwise use a timestring like \"4d20h3s\".'),('unlearn',3,'Syntax: .unlearn #startspell #endspell\r\n\r\nUnlearn for selected player the range of spells between id #startspell and #endspell. If no #endspell is provided, just unlearn spell of id #startspell.'),('cast',3,'Syntax: .cast #spellid [triggered]\r\n Cast #spellid to selected target. If no target selected cast to self. If \'trigered\' or part provided then spell casted with triggered flag.'),('debug anim',2,'Syntax: .debug anim #emoteid\r\n\r\nPlay emote #emoteid for your character.'),('cast back',3,'Syntax: .cast back #spellid [triggered]\r\n Selected target will cast #spellid to your character. If \'trigered\' or part provided then spell casted with triggered flag.'),('wchange',3,'Syntax: .wchange #weathertype #status\r\n\r\nSet current weather to #weathertype with an intensity of #status.\r\n\r\n#weathertype can be 1 for rain, 2 for snow, and 3 for sand. #status can be 0 for disabled, and 1 for enabled.'),('whispers',1,'Syntax: .whispers on|off\r\nEnable/disable accepting whispers by GM from players. By default use trinityd.conf setting.'),('ban character',3,'Syntax is: ban character $Name $bantime $reason\r\nBan account and kick player.\r\n$bantime: negative value leads to permban, otherwise use a timestring like \"4d20h3s\".'),('wp',2,'Using WP Command:\r\nEach Waypoint Command has it\'s own description!'),('wp add',2,'Syntax: .wp add [#creature_guid or Select a Creature]'),('wp modify',2,'Syntax: .wp modify [#creature_guid or Select a Creature]\r\nadd - Add a waypoint after the selected visual\r\nwaittime $time\r\nemote ID\r\nspell ID\r\ntext1| text2| text3| text4| text5 <text>\r\nmodel1 ID\r\nmodel2 ID\r\nmove(moves wp to player pos)\r\ndel (deletes the wp)\r\n\r\nOnly one parameter per time!'),('wp show',2,'Syntax: .wp show [#creature_guid or Select a Creature]\r\non\r\nfirst\r\nlast\r\noff\r\ninfo\r\n\r\nFor using info you have to do first show on and than select a Visual-Waypoint and do the show info!'),('gm ingame',0,'Syntax: .gm ingame\r\n\r\nDisplay a list of available in game Game Masters.'),('ban account',3,'Syntax is: ban account $Name $bantime $reason\r\nBan account kick player.\r\n$bantime: negative value leads to permban, otherwise use a timestring like \"4d20h3s\".'),('lookup tele',1,'Syntax: .lookup tele $substring\r\n\r\nSearch and output all .tele command locations with provide $substring in name.'),('lookup area',1,'Syntax: .lookup area $namepart\r\n\r\nLooks up an area by $namepart, and returns all matches with their area ID\'s.'),('gobject near ',3,'Syntax: .gobject near [#distance]\r\n\r\nOutput gameobjects at distance #distance from player. Output gameobject guids and coordinates sorted by distance from character. If #distance not provided use 10 as default value.'),('tele',1,'Syntax: .tele #location\r\n\r\nTeleport player to a given location.'),('guild delete',2,'Syntax: .guild delete $GuildName\r\n\r\nDelete guild $GuildName.'),('guild invite',2,'Syntax: .guild invite $CharacterName $GuildName\r\n\r\nAdd $CharacterName into a guild $GuildName.'),('guild rank',2,'Syntax: .guild rank $CharacterName #Rank\r\n\r\nSet for $CharacterName rank #Rank in a guild.'),('guild uninvite',2,'Syntax: .guild uninvite $CharacterName\r\n\r\nRemove $CharacterName from a guild.'),('npc flag',2,'Syntax: .npc flag #npcflag\r\n\r\nSet the NPC flags of creature template of the selected creature and selected creature to #npcflag. NPC flags will applied to all creatures of selected creature template after server restart or grid unload/load.'),('learn all_default',1,'Syntax: .learn all_default [$playername]\r\n\r\nLearn for selected/$playername player all default spells for his race/class and spells rewarded by completed quests.'),('npc playemote',3,'Syntax: .npc playemote #emoteid\r\n\r\nMake the selected creature emote with an emote of id #emoteid.'),('modify rep',2,'Syntax: .modify rep #repId (#repvalue | $rankname [#delta])\r\nSets the selected players reputation with faction #repId to #repvalue or to $reprank.\r\nIf the reputation rank name is provided, the resulting reputation will be the lowest reputation for that rank plus the delta amount, if specified.\r\nYou can use \'.pinfo rep\' to list all known reputation ids, or use \'.lookup faction $name\' to locate a specific faction id.'),('modify honor',1,'Syntax: .modify honor $amount\r\n\r\nAdd $amount honor points to the selected player.'),('lookup faction',3,'Syntax: .lookup faction $name\r\nAttempts to find the ID of the faction with the provided $name.'),('npc addweapon',3,'Not yet implemented.'),('list object',3,'Syntax: .list object #gameobject_id [#max_count]\r\n\r\nOutput gameobjects with gameobject id #gameobject_id found in world. Output gameobject guids and coordinates sorted by distance from character. Will be output maximum #max_count gameobject. If #max_count not provided use 10 as default value.'),('reset all',3,'Syntax: .reset all spells\r\n\r\nSyntax: .reset all talents\r\n\r\nRequest reset spells or talents at next login each existed character.'),('gobject target',2,'Syntax: .gobject target [#go_id|#go_name_part]\r\n\r\nLocate and show position nearest gameobject. If #go_id or #go_name_part provide then locate and show position of nearest gameobject with gameobject template id #go_id or name included #go_name_part as part.'),('tele add',3,'Syntax: .tele add $name\r\n\r\nAdd current your position to .tele command target locations list with name $name.'),('tele del',3,'Syntax: .tele del $name\r\n\r\nRemove location with name $name for .tele command locations list.'),('tele group',1,'Syntax: .tele group#location\r\n\r\nTeleport a selected player and his group members to a given location.'),('tele name',1,'Syntax: .tele name #playername #location\r\n\r\nTeleport a player to a given location.'),('damage',3,'Syntax: .damage $damage_amount [$school [$spellid]]\r\n\r\nApply $damage to target. If not $school and $spellid provided then this flat clean melee damage without any modifiers. If $school provided then damage modified by armor reduction (if school physical), and target absorbing modifiers and result applied as melee damage to target. If spell provided then damage modified and applied as spell damage. $spellid can be shift-link.'),('wp import',3,'Syntax: .wp import $filename'),('wp export',3,'Syntax: .wp export [#creature_guid or Select a Creature] $filename'),('gm fly',3,'Syntax: .gm fly on/off\r\nEnable/disable gm fly mode.'),('lookup event',2,'Syntax: .lookup event $name\r\nAttempts to find the ID of the event with the provided $name.'),('event',2,'Syntax: .event #event_id\r\nShow details about event with #event_id.'),('event activelist',2,'Syntax: .event activelist\r\nShow list of currently active events.'),('event start',2,'Syntax: .event start #event_id\r\nStart event #event_id. Set start time for event to current moment (change not saved in DB).'),('event stop',2,'Syntax: .event stop #event_id\r\nStop event #event_id. Set start time for event to time in past that make current moment is event stop time (change not saved in DB).'),('combatstop',2,'Syntax: .combatstop [$playername]\r\nStop combat for selected character. If selected non-player then command applied to self. If $playername provided then attempt applied to online player $playername.'),('quest complete',3,'Syntax: .quest complete #questid\r\nMark all quest objectives as completed for target character active quest. After this target character can go and get quest reward.'),('cast self',3,'Syntax: .cast self #spellid [triggered]\r\nCast #spellid by target at target itself. If \'trigered\' or part provided then spell casted with triggered flag.'),('cast target',3,'Syntax: .cast target #spellid [triggered]\r\n Selected target will cast #spellid to his victim. If \'trigered\' or part provided then spell casted with triggered flag.'),('instance unbind',3,'Syntax: .instance unbind all\r\n All of the selected player\'s binds will be cleared.'),('instance listbinds',3,'Syntax: .instance listbinds\r\n Lists the binds of the selected player.'),('instance stats',3,'Syntax: .instance stats\r\n Shows statistics about instances.'),('instance savedata',3,'Syntax: .instance savedata\r\n Save the InstanceData for the current player\'s map to the DB.'),('learn all_recipes',2,'Syntax: .learn all_recipes [$profession]\r\rLearns all recipes of specified profession and sets skill level to max.\rExample: .learn all_recipes enchanting'),('cast dist',3,'Syntax: .cast dist #spellid [#dist [triggered]]\r\n You will cast spell to pint at distance #dist. If \'trigered\' or part provided then spell casted with triggered flag. Not all spells can be casted as area spells.'),('server idleshutdown cancel',3,'Syntax: .server idleshutdown cancel\r\n\r\nCancel the restart/shutdown timer if any.'),('server idlerestart',3,'Syntax: .server idlerestart #delay\r\n\r\nRestart the server after #delay seconds if no active connections are present (no players). Use #exist_code or 2 as program exist code.'),('server idlerestart cancel',3,'Syntax: .server idlerestart cancel\r\n\r\nCancel the restart/shutdown timer if any.'),('reload config',3,'Syntax: .reload config\r\n\r\nReload config settings (by default stored in trinityd.conf). Not all settings can be change at reload: some new setting values will be ignored until restart, some values will applied with delay or only to new objects/maps, some values will explicitly rejected to change at reload.'),('lookup player account',2,'Syntax : .lookup player account $account ($limit) \r\n\r\n Searchs players, which account username is $account with optional parametr $limit of results.'),('lookup player ip',2,'Syntax : .lookup player ip $ip ($limit) \r\n\r\n Searchs players, which account ast_ip is $ip with optional parametr $limit of results.'),('lookup player email',2,'Syntax : .lookup player email $email ($limit) \r\n\r\n Searchs players, which account email is $email with optional parametr $limit of results.'),('gm chat',1,'Syntax: .gm chat [on/off]\r\n\r\nEnable or disable chat GM MODE (show gm badge in messages) or show current state of on/off not provided.'),('reload all_locales',3,'Syntax: .reload all_locales\r\n\r\nReload all `locales_*` tables with reload support added and that can be _safe_ reloaded.'),('flusharenapoints',3,'Syntax: .flusharenapoints\r\n\r\nUse it to distribute arena points based on arena team ratings, and start a new week.'),('debug arena',3,'Syntax: .debug arena\r\n\r\n Toggles arena 1v1 or normal mode.'),('debug threatlist',3,'Syntax: .debug threatlist\n\n Prints out the current threatlist of the targetted creature.'),('debug hostilrefs',3,'Syntax: .debug hostilrefs\n\n Prints out the hostil refs of the targetted unit.'),('freeze',2,'Syntax: .freeze (#player)\r\n\"Freezes\" #player and disables his chat. When using this without #name it will freeze your target.'),('unfreeze',2,'Syntax: .unfreeze (#player)\r\n\"Unfreezes\" #player and enables his chat again. When using this without #name it will unfreeze your target.'),('listfreeze',1,'Syntax: .listfreeze\r\n\r\nSearch and output all frozen players.'),('banlist character',3,'Syntax is: banlist character $Name\r\nSearches the banlist for a character name pattern. Pattern required.'),('banlist ip',3,'Syntax is: banlist ip [$Ip]\r\nSearches the banlist for a IP pattern or show full list of IP bans.'),('unban account',3,'Syntax is: unban account $Name\r\nUnban accounts for account name pattern.'),('unban character',3,'Syntax is: unban character $Name\r\nUnban accounts for character name pattern.'),('unban ip',3,'Syntax is: unban ip $Ip\r\nUnban accounts for IP pattern.'),('pdump write',3,'Syntax is: pdump write $filename $playerNameOrGUID\r\nWrite character dump with name/guid $playerNameOrGUID to file $filename.'),('pdump load',3,'Syntax is: pdump load $filename $account [$newname] [$newguid]\r\nLoad character dump from dump file into character list of $account with saved or $newname, with saved (or first free) or $newguid guid.'),('list item',3,'Syntax: .list item #item_id [#max_count]\r\n\r\nOutput items with item id #item_id found in all character inventories, mails, auctions, and guild banks. Output item guids, item owner guid, owner account and owner name (guild name and guid in case guild bank). Will be output maximum #max_count items. If #max_count not provided use 10 as default value.'),('help',0,'Syntax: .help [$command]\r\n\r\nDisplay usage instructions for the given $command. If no $command provided show list available commands.'),('account',0,'Syntax: .account\r\n\r\nDisplay the access level of your account.'),('account create',4,'Syntax: .account create $account $password\r\n\r\nCreate account and set password to it.'),('account delete',4,'Syntax: .account delete $account\r\n\r\nDelete account with all characters.'),('account onlinelist',4,'Syntax: .account onlinelist\r\n\r\nShow list of online accounts.'),('account set addon',3,'Syntax: .account set addon [$account] #addon\r\n\r\nSet user (posible targeted) expansion addon level allowed. Addon values: 0 - normal, 1 - tbc, 2 - wotlk.'),('account set gmlevel',4,'Syntax: .account set gmlevel [$account] #level [#realmid]\r\n\r\nSet the security level for targeted player (can\'t be used at self) or for account $name to a level of #level on the realm #realmID.\r\n\r\n#level may range from 0 to 3.\r\n\r\n#reamID may be -1 for all realms.'),('account set password',4,'Syntax: .account set password $account $password $password\r\n\r\nSet password for account.'),('gm list',3,'Syntax: .gm list\r\n\r\nDisplay a list of all Game Masters accounts and security levels.'),('gm online',0,'Syntax: .gm online\r\n\r\nDisplay a list of available Game Masters.'),('sendmessage',3,'Syntax: .sendmessage $playername $message\r\n\r\nSend screen message to player from ADMINISTRATOR.'),('server corpses',2,'Syntax: .server corpses\r\n\r\nTriggering corpses expire check in world.'),('server motd',0,'Syntax: .server motd\r\n\r\nShow server Message of the day.'),('server set loglevel',4,'Syntax: .server set loglevel #level\r\n\r\nSet server log level (0 - errors only, 1 - basic, 2 - detail, 3 - debug).'),('server set motd',3,'Syntax: .server set motd $MOTD\r\n\r\nSet server Message of the day.'),('repairitems',2,'Syntax: .repairitems\r\n\r\nRepair all selected player\'s items.'),('npc follow',2,'Syntax: .npc follow\r\n\r\nSelected creature start follow you until death/fight/etc.'),('npc unfollow',2,'Syntax: .npc unfollow\r\n\r\nSelected creature (non pet) stop follow you.'),('waterwalk',2,'Syntax: .waterwalk on/off\r\n\r\nSet on/off waterwalk state for selected player or self if no player selected.'),('pet create',2,'Syntax: .pet create\r\n\r\nCreates a pet of the selected creature.'),('pet learn',2,'Syntax: .pet learn\r\n\r\nLearn #spellid to pet.'),('pet unlearn',2,'Syntax: .pet unlean\r\n\r\nunLearn #spellid to pet.'),('pet tp',2,'Syntax: .pet tp #\r\n\r\nChange pet\'s amount of training points.'),('modify gender',2,'Syntax: .modify gender male/female\r\n\r\nChange gender of selected player.'),('gobject activate',2,'Syntax: .gobject activate #guid\r\n\r\nActivates an object like a door or a button.'),('playall',2,'Syntax: .playall #soundid\r\n\r\nPlayer a sound to whole server.'),('possess',3,'Syntax: .possess\r\n\r\nPossesses indefinitely the selected creature.'),('unpossess',3,'Syntax: .unpossess\r\n\r\nIf you are possessed, unpossesses yourself; otherwise unpossesses current possessed target.'),('senditems',3,'Syntax: .senditems #playername \"#subject\" \"#text\" itemid1[:count1] itemid2[:count2] ... itemidN[:countN]\r\n\r\nSend a mail to a player. Subject and mail text must be in \"\". If for itemid not provided related count values then expected 1, if count > max items in stack then items will be send in required amount stacks. All stacks amount in mail limited to 12.'),('bindsight',3,'Syntax: .bindsight\r\n\r\nBinds vision to the selected unit indefinitely. Cannot be used while currently possessing a target.'),('unbindsight',3,'Syntax: .unbindsight\r\n\r\nRemoves bound vision. Cannot be used while currently possessing a target.'),('sendmoney',3,'Syntax: .sendmoney #playername \"#subject\" \"#text\" #money\r\n\r\nSend mail with money to a player. Subject and mail text must be in \"\".'),('server restart',3,'Syntax: .server restart #delay\r\n\r\nRestart the server after #delay seconds. Use #exist_code or 2 as program exist code.'),('server restart cancel',3,'Syntax: .server restart cancel\r\n\r\nCancel the restart/shutdown timer if any.'),('server shutdown',3,'Syntax: .server shutdown #delay [#exist_code]\r\n\r\nShut the server down after #delay seconds. Use #exist_code or 0 as program exist code.'),('server shutdown cancel',3,'Syntax: .server shutdown cancel\r\n\r\nCancel the restart/shutdown timer if any.'),('gmnotify',2,'Syntax: .gmnotify $notification\r\nDisplays a notification on the screen of all online GM\'s.'),('gmnameannounce',2,'Syntax: .gmnameannounce $announcement.\r\nSend an announcement to all online GM\'s, displaying the name of the sender.'),('gmannounce',4,'Syntax: .gmannounce $announcement\r\nSend an announcement to online Gamemasters.'),('ticket close',2,'Usage: .ticket close $ticketid.\r\nCloses the specified ticket. Does not delete permanently.'),('ticket delete',3,'Usage: .ticket delete $ticketid.\r\nDeletes the specified ticket permanently. Ticket must be closed first.'),('ticket assign',3,'Usage: .ticket assign $ticketid $gmname.\r\nAssigns the specified ticket to the specified Game Master.'),('ticket unassign',3,'Usage: .ticket unassign $ticketid.\r\nUnassigns the specified ticket from the current assigned Game Master.'),('ticket comment',2,'Usage: .ticket comment $ticketid $comment.\r\nAllows the adding or modifying of a comment to the specified ticket.'),('reload tickets',4,'Usage: .reload tickets.\r\nReloads GM Tickets from the database and re-caches them into memory.'),('npc addtemp',2,'Adds temporary NPC, not saved to database.'),('gobject addtemp',2,'Adds a temporary gameobject that is not saved to DB.'),('.ticket closedlist',1,'Displays a list of closed GM tickets.'),('reload spell_linked_spell',3,'Usage: .reload spell_linked_spell\r\nReloads the spell_linked_spell DB table.'),('go ticket',1,'Syntax: .go ticket #ticketid\r\nTeleports the user to the location where $ticketid was created.'),('character erase',4,'Syntax: .character erase $name\r\n\r\nDelete character $name. Character finally deleted in case any deleting options.'),('character rename',2,'Syntax: .character rename [$name]\r\n\r\nMark selected in game or by $name in command character for rename at next login.'),('npc setdeathstate',2,'Syntax: .npc setdeathstate on/off\r\n\r\nSet default death state (dead/alive) for npc at spawn.'),('titles add',2,'Syntax: .titles add #title\r\nAdd title #title (id or shift-link) to known titles list for selected player.'),('titles current',2,'Syntax: .titles current #title\r\nSet title #title (id or shift-link) as current selected title for selected player. If title not in known title list for player then it will be added to list.'),('titles remove',2,'Syntax: .titles remove #title\r\nRemove title #title (id or shift-link) from known titles list for selected player.'),('titles setmask',2,'Syntax: .titles setmask #mask\r\n\r\nAllows user to use all titles from #mask.\r\n\r\n #mask=0 disables the title-choose-field'),('lookup title',2,'Syntax: .lookup title $$namepart\r\n\r\nLooks up a title by $namepart, and returns all matches with their title ID\'s and index\'s.'),('modify fly',1,'Syntax: .modify fly #rate\r\n.fly #rate\r\n\r\nModify the flying speed of the selected player to \"normal base fly speed\"*rate. If no player is selected, modify your fly.\r\n\r\n #rate may range from 0.1 to 50.'),('character deleted delete',4,'Syntax: .character deleted delete #guid|$name\r\n\r\nCompletely deletes the selected characters.\r\nIf $name is supplied, only characters with that string in their name will be deleted, if #guid is supplied, only the character with that GUID will be deleted.'),('character deleted list',3,'Syntax: .character deleted list [#guid|$name]\r\n\r\nShows a list with all deleted characters.\r\nIf $name is supplied, only characters with that string in their name will be selected, if #guid is supplied, only the character with that GUID will be selected.'),('character deleted old',4,'Syntax: .character deleted old [#keepDays]\r\n\r\nCompletely deletes all characters with deleted time longer #keepDays. If #keepDays not provided the used value from oregoncore.conf option \'CharDelete.KeepDays\'. If referenced config option disabled (use 0 value) then command can\'t be used without #keepDays.'),('character deleted restore',3,'Syntax: .character deleted restore #guid|$name [$newname] [#new account]\r\n\r\nRestores deleted characters.\r\nIf $name is supplied, only characters with that string in their name will be restored, if $guid is supplied, only the character with that GUID will be restored.\r\nIf $newname is set, the character will be restored with that name instead of the original one. If #newaccount is set, the character will be restored to specific account character list. This works only with one character!'),('reload autobroadcast',3,'Syntax: .reload autobroadcast\nReload autobroadcast table.');

 

 • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

ariczek o tom som nevedel,ked som to nedavno skusil tak mi to vypisalo Too many keys specified; max 0 keys allowed

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ani sem nezapinal mysql klienta, par prikazu v sedu

ve tvaru jmeno, pozadovany gm level, napoveda :)

 

'quest remove'	3	'Syntax: .quest remove #quest_id

Set quest #quest_id state to not completed and not active (and remove from active quest list) for selected player.')

'additem'	3	'Syntax: .additem #itemid/[#itemname]/#shift-click-item-link #itemcount

Adds the specified number of items of id #itemid (or exact (! name $itemname in brackets, or link created by shift-click at item in inventory or recipe) to your or selected character inventory. If #itemcount is omitted, only one item will be added.
.')

'additemset'	3	'Syntax: .additemset #itemsetid

Add items from itemset of id #itemsetid to your or selected character inventory. Will add by one example each item from itemset.'

'addmove'	2	'Syntax: .addmove #creature_guid [#waittime]

Add your current location as a waypoint for creature with guid #creature_guid. And optional add wait time.'

'quest add'	3	'Syntax: .quest add #quest_id

Add to character quest log quest #quest_id. Quest started from item can\'t be added by this command but correct .additem call provided in command output.'

'npc textemote'	3	'Syntax: .npc textemote #emoteid

Make the selected creature to do textemote with an emote of id #emoteid.'

'npc whisper'	1	'Syntax: .npc whisper #playerguid #text
Make the selected npc whisper #text to #playerguid.'

'npc spawntime'	2	'Syntax: .npc spawntime #time 

Adjust spawntime of selected creature to time.'

'npc subname'	2	'Syntax: .npc subname $Name

Change the subname of the selected creature or player to $Name.

Command disabled.'

'npc allowmove'	3	'Syntax: .npc allowmove

Enable or disable movement for the selected creature.'

'npc changelevel'	2	'Syntax: .npc changelevel #level

Change the level of the selected creature to #level.

#level may range from 1 to 63.'

'announce'	1	'Syntax: .announce $MessageToBroadcast

Send a global message to all players online in chat log.'

'notify'	1	'Syntax: .notify $MessageToBroadcast

Send a global message to all players online in screen.'

'aura'	3	'Syntax: .aura #spellid

Add the aura from spell #spellid to the selected Unit.'

'baninfo ip'	3	'Syntax is: baninfo ip
Watch full information about a specific ban.'

'banlist account'	3	'Syntax is: banlist account [$Name]
Searches the banlist for a account name pattern or show full list account bans.'

'baninfo character'	3	'Syntax is: baninfo character
Watch full information about a specific ban.'

'bank'	3	'Syntax: .bank

Show your bank inventory.'

'commands'	0	'Syntax: .commands

Display a list of available commands for your account level.'

'cooldown'	3	'Syntax: .cooldown [#spell_id]

Remove all (if spell_id not provided or #spel_id spell cooldown from selected character or you (if no selection).')

'guild create'	2	'Syntax: .guild create $GuildLeaderName $GuildName

Create a guild named $GuildName with the player $GuildLeaderName as leader.'

'npc factionid'	2	'Syntax: .npc factionid #factionid

Set the faction of the selected creature to #factionid.'

'npc delitem'	2	'Syntax: .npc delitem #itemId

Remove item #itemid from item list of selected vendor.'

'npc delete'	2	'Syntax: .npc delete [#guid]

Delete creature with guid #guid (or the selected if no guid is provided')

'ticket viewid'	1	'Usage: .ticket viewid $ticketid.
Returns details about specified ticket. Ticket must be open and not deleted.'

'demorph'	2	'Syntax: .demorph

Demorph the selected player.'
'die'	3	'Syntax: .die

Kill the selected player. If no player is selected, it will kill you.'
'dismount'	0	'Syntax: .dismount

Dismount you, if you are mounted.'
'go grid'	1	'Syntax: .go grid #gridX #gridY [#mapId]

Teleport the gm to center of grid with provided indexes at map #mapId (or current map if it not provided.')
'distance'	3	'Syntax: .distance

Display the distance from your character to the selected creature.'
'go xy'	1	'Syntax: .go xy #x #y [#mapid]

Teleport player to point with (#x,#y coordinates at ground(water) level at map #mapid or same map if #mapid not provided.')
'debug play cinematic'	1	'Syntax: .debug play cinematic #cinematicid

Play cinematic #cinematicid for you. You stay at place while your mind fly.
'
'debug play sound'	1	'Syntax: .debug play sound #soundid

Play sound with #soundid.
Sound will be play only for you. Other players do not hear this.
Warning: client may have more 5000 sounds...'
'explorecheat'	3	'Syntax: .explorecheat #flag

Reveal or hide all maps for the selected player. If no player is selected, hide or reveal maps to you.

Use a #flag of value 1 to reveal, use a #flag value of 0 to hide all maps.'
'npc additem'	2	'Syntax: .npc additem #itemId <#maxcount><#incrtime><#extendedcost>r

Add item #itemid to item list of selected vendor. Also optionally set max count item in vendor item list and time to item count restoring and items ExtendedCost.'
'modify morph'	2	'Syntax: .modify morph #displayid

Change your current model id to #displayid.'
'npc add'	2	'Syntax: .npc add #creatureid

Spawn a creature by the given template id of #creatureid.'
'gm'	1	'Syntax: .gm [on/off]

Enable or Disable in game GM MODE or show current state of on/off not provided.'
'modify drunk'	1	'Syntax: .modify drunk #value
Set drunk level to #value (0..100. Value 0 remove drunk state, 100 is max drunked state.')
'goname'	1	'Syntax: .goname $charactername

Teleport to the given character. Either specify the character name or click on the character\'s portrait, e.g. when you are in a group.'
'list creature'	3	'Syntax: .list creature #creature_id [#max_count]

Output creatures with creature id #creature_id found in world. Output creature guids and coordinates sorted by distance from character. Will be output maximum #max_count creatures. If #max_count not provided use 10 as default value.'
'gobject turn'	2	'Syntax: .gobject turn #goguid 

Set for gameobject #goguid orientation same as current character orientation.'
'gps'	1	'Syntax: .gps

Display the position information for a selected character or creature. Position information includes X, Y, Z, and orientation, map Id and zone Id'
'groupgo'	1	'Syntax: .groupgo $charactername

Teleport the given character and his group to you.'
'guid'	2	'Syntax: .guid

Display the GUID for the selected character.'
'hidearea'	3	'Syntax: .hidearea #areaid

Hide the area of #areaid to the selected character. If no character is selected, hide this area to you.'
'honor add'	2	'Syntax: .honor add $amount

Add a certain amount of honor (gained today to the selected player.')
'honor addkill'	2	'Syntax: .honor addkikll

Add the targeted unit as one of your pvp kills today (you only get honor if it\'s a racial leader or a player')
'honor update'	2	'Syntax: .honor update

Force the yesterday\'s honor fields to be updated with today\'s data, which will get reset for the selected player.'
'hover'	3	'Syntax: .hover #flag

Enable or disable hover mode for your character.

Use a #flag of value 1 to enable, use a #flag value of 0 to disable hover.'
'server exit'	4	'Syntax: .server exit

Terminate trinity-core NOW. Exit code 0.'
'server idleshutdown'	3	'Syntax: .server idleshutdown #delay [#exist_code]

Shut the server down after #delay seconds if no active connections are present (no players. Use #exist_code or 0 as program exist code.')
'itemmove'	2	'Syntax: .itemmove #sourceslotid #destinationslotid

Move an item from slots #sourceslotid to #destinationslotid in your inventory

Not yet implemented'
'kick'	2	'Syntax: .kick [$charactername] [$reason]

Kick the given character name from the world with or without reason. If no character name is provided then the selected player (except for yourself will be kicked. If no reason is provided, default is "No Reason".')
'learn'	3	'Syntax: .learn #parameter

Selected character learn a spell of id #parameter.'
'learn all'	3	'Syntax: .learn all

Learn all big set different spell maybe useful for Administaror.'
'learn all_crafts'	2	'Syntax: .learn crafts

Learn all professions and recipes.'
'learn all_gm'	2	'Syntax: .learn all_gm

Learn all default spells for Game Masters.'
'learn all_lang'	1	'Syntax: .learn all_lang

Learn all languages'
'learn all_myclass'	3	'Syntax: .learn all_myclass

Learn all spells and talents available for his class.'
'learn all_myspells'	3	'Syntax: .learn all_myspells

Learn all spells (except talents and spells with first rank learned as talent available for his class.')
'learn all_mytalents'	3	'Syntax: .learn all_mytalents

Learn all talents (and spells with first rank learned as talent available for his class.')
'setskill'	3	'Syntax: .setskill #skill #level [#max]

Set a skill of id #skill with a current skill value of #level and a maximum value of #max (or equal current maximum if not provide for the selected character. If no character is selected, you learn the skill.')
'levelup'	3	'Syntax: .levelup [$playername] [#numberoflevels]

Increase/decrease the level of character with $playername (or the selected if not name provided by #numberoflevels Or +1 if no #numberoflevels provided). If #numberoflevels is omitted, the level will be increase by 1. If #numberoflevels is 0, the same level will be restarted. If no character is selected and name not provided, increase your level. Command can be used for offline character. All stats and dependent values recalculated. At level decrease talents can be reset if need. Also at level decrease equipped items with greater level requirement can be lost.')
'linkgrave'	3	'Syntax: .linkgrave #graveyard_id [alliance|horde]

Link current zone to graveyard for any (or alliance/horde faction ghosts. This let character ghost from zone teleport to graveyard after die if graveyard is nearest from linked to zone and accept ghost of this faction. Add only single graveyard at another map and only if no graveyards linked (or planned linked at same map).')
'gobject delete'	2	'Syntax: .gobject delete #go_guid
Delete gameobject with guid #go_guid.'
'gobject move'	2	'Syntax: .gobject move #goguid [#x #y #z]

Move gameobject #goguid to character coordinates (or to (#x,#y,#z coordinates if its provide).')
'gobject add'	2	'Syntax: .gobject add #id <spawntimeSecs>

Add a game object from game object templates to the world at your current location using the #id.
spawntimesecs sets the spawntime, it is optional.

Note: this is a copy of .gameobject.'
'go xyz'	1	'Syntax: .go xyz #x #y #z [#mapid]

Teleport player to point with (#x,#y,#z coordinates at ground(water) level at map #mapid or same map if #mapid not provided.')
'go zonexy'	1	'Syntax: .go zonexy #x #y [#zone]

Teleport player to point with (#x,#y client coordinates at ground(water) level in zone #zoneid or current zone if #zoneid not provided. You can look up zone using .lookup area $namepart')
'loadscripts'	3	'Syntax: .loadscripts $scriptlibraryname

Unload current and load the script library $scriptlibraryname or reload current if $scriptlibraryname omitted, in case you changed it while the server was running.'
'account password'	0	'Syntax: .account password $old_password $new_password $new_password

Change your account password.'
'lookup spell'	3	'Syntax: .lookup spell $namepart

Looks up a spell by $namepart, and returns all matches with their spell ID\'s.'
'lookup quest'	3	'Syntax: .lookup quest $namepart

Looks up a quest by $namepart, and returns all matches with their quest ID\'s.'
'lookup skill'	3	'Syntax: .lookup skill $$namepart

Looks up a skill by $namepart, and returns all matches with their skill ID\'s.'
'lookup object'	3	'Syntax: .lookup object $objname

Looks up an gameobject by $objname, and returns all matches with their Gameobject ID\'s.'
'lookup itemset'	3	'Syntax: .lookup itemset $itemname

Looks up an item set by $itemname, and returns all matches with their Item set ID\'s.'
'lookup item'	3	'Syntax: .lookup item $itemname

Looks up an item by $itemname, and returns all matches with their Item ID\'s.'
'lookup creature'	3	'Syntax: .lookup creature $namepart

Looks up a creature by $namepart, and returns all matches with their creature ID\'s.'
'maxskill'	3	'Syntax: .maxskill
Sets all skills of the targeted player to their maximum values for its current level.'
'Mod32Value'	3	'Syntax: .Mod32Value #field #value

Add #value to field #field of your character.'
'modify aspeed'	1	'Syntax: .modify aspeed #rate

Modify all speeds -run,swim,run back,swim back- of the selected player to "normalbase speed for this move type"*rate. If no player is selected, modify your speed.

#rate may range from 0.1 to 10.'
'modify bit'	1	'Syntax: .modify bit #field #bit

Toggle the #bit bit of the #field field for the selected player. If no player is selected, modify your character.'
'modify bwalk'	1	'Syntax: .modify bwalk #rate

Modify the speed of the selected player while running backwards to "normal walk back speed"*rate. If no player is selected, modify your speed.

#rate may range from 0.1 to 10.'
'modify energy'	1	'Syntax: .modify energy #energy

Modify the energy of the selected player. If no player is selected, modify your energy.'
'modify faction'	1	'Syntax: .modify faction #factionid #flagid #npcflagid #dynamicflagid

Modify the faction and flags of the selected creature. Without arguments, display the faction and flags of the selected creature.'
'modify money'	1	'Syntax:
.modify money #money
.money #money

Add or remove money to the selected player. If no player is selected, modify your money.

#gold can be negative to remove money.'
'modify mount'	1	'Syntax:
.modify mount #id #speed
Display selected player as mounted at #id creature and set speed to #speed value.'
'modify hp'	1	'Syntax: .modify hp #newhp

Modify the hp of the selected player. If no player is selected, modify your hp.'
'modify mana'	1	'Syntax: .modify mana #newmana

Modify the mana of the selected player. If no player is selected, modify your mana.'
'modify rage'	1	'Syntax: .modify rage #newrage

Modify the rage of the selected player. If no player is selected, modify your rage.'
'modify scale'	1	'Syntax: .modify scale #scale

Change model scale for targeted player(until re-login, or creature(until respawn).')
'modify speed'	1	'Syntax:
.modify speed #rate
.speed #rate

Modify the running speed of the selected player to "normal base run speed"*rate. If no player is selected, modify your speed.

#rate may range from 0.1 to 10.'
'modify spell'	1	''
'modify swim'	1	'Syntax: .modify swim #rate

Modify the swim speed of the selected player to "normal swim speed"*rate. If no player is selected, modify your speed.

#rate may range from 0.1 to 10.'
'character titles'	2	'Syntax: .character titles [$player_name]

Show known titles list for selected player or player find by $player_name.'
'modify arena'	3	'Syntax: .modify arena #value
Add $amount arena points to the selected player.'
'npc spawndist'	2	'Syntax: .npc spawndist #dist

Adjust spawndistance of selected creature to dist.'
'movegens'	3	'Syntax: .movegens
Show movement generators stack for selected creature or player.'
'mute'	1	'Syntax: .mute [$playerName] $timeInMinutes [$reason]

Disible chat messaging for any character from account of character $playerName (or currently selected at $timeInMinutes minutes. Player can be offline.')
'unmute'	1	'Syntax: .unmute $playerName

Restore chat messaging for any character from account of character $playerName.'
'npc setmovetype'	2	'Syntax: .npc setmovetype [#creature_guid] stay/random/way [NODEL]

Set for creature pointed by #creature_guid (or selected if #creature_guid not provided movement type and move it to respawn position (if creature alive). Any existing waypoints for creature will be removed from the database if you do not use NODEL. If the creature is dead then movement type will applied at creature respawn.
Make sure you use NODEL, if you want to keep the waypoints.')
'namego'	1	'Syntax: .namego $charactername

Teleport the given character to you.'
'npc setmodel'	2	'Syntax: .npc setmodel #displayid

Change the model id of the selected creature to #displayid.'
'neargrave'	3	'Syntax: .neargrave [alliance|horde]

Find nearest graveyard linked to zone (or only nearest from accepts alliance or horde faction ghosts.')
'npc move'	2	'Syntax: .npc move [#creature_guid]

Move the targeted creature spawn point to your coordinates.'
'npc name'	2	'Syntax: .npc name $name

Change the name of the selected creature or character to $name.

Command disabled.'
'npc info'	3	'Syntax: .npc info

Display a list of details for the selected creature.

The list includes:
- GUID, Faction, NPC flags, Entry ID, Model ID,
- Level,
- Health (current/maximum,

- Field flags, dynamic flags, faction template, 
- Position information,
- and the creature type, e.g. if the creature is a vendor.')
'account lock'	0	'Syntax: .account lock [on|off]

Allow login from account only from current used IP or remove this requirement.'
'pinfo'	2	'Syntax: .pinfo [$player_name] [rep]

Output account information for selected player or player find by $player_name. If "rep" parameter provided show reputation information for player.'
'server plimit'	3	'Syntax: .server plimit [#num|-1|-2|-3|reset|player|moderator|gamemaster|administrator]

Without arg show current player amount and security level limitations for login to server, with arg set player linit ($num > 0 or securiti limitation ($num < 0 or security leme name. With `reset` sets player limit to the one in the config file')
'recall'	1	'Syntax: .recall [$playername]

Teleport $playername or selected player to the place where he has been before last use of a teleportation command. If no $playername is entered and no player is selected, it will teleport you.'
'reload'	3	'Syntax: .reload table_name

Reload table `table_name` if reload support added for this table and this table can be _safe_ reloaded.'
'reload all'	3	'Syntax: .reload all

Reload all tables with reload support added and that can be _safe_ reloaded.'
'reload all_area'	3	'Syntax: .reload all_area

Reload all `areatrigger_*` tables if reload support added for this table and this table can be _safe_ reloaded.'
'reload all_loot'	3	'Syntax: .reload all_loot

Reload all `*_loot_template` tables. This can be slow operation with lags for server run.'
'reload all_quest'	3	'Syntax: .reload all_quest

Reload all quest related tables if reload support added for this table and this table can be _safe_ reloaded.'
'reload all_spell'	3	'Syntax: .reload all

Reload all `spell_*` tables with reload support added and that can be _safe_ reloaded.'
'go object'	1	'Syntax: .go object #object_guid
Teleport your character to gameobject with guid #object_guid'
'go trigger'	2	'Syntax: .go trigger #trigger_id

Teleport your character to areatrigger with id #trigger_id. Character will be teleported to trigger target if selected areatrigger is telporting trigger.'
'reset honor'	3	'Syntax:
.reset honor [Playername]
Reset all honor data for targeted character.'
'reset level'	3	'Syntax:
.reset level [Playername]
Reset level to 1 including reset stats and talents. Equipped items with greater level requirement can be lost.'
'reset spells'	3	'Syntax:
.reset spells [Playername]
Removes all non-original spells from spellbook.
. Playername can be name of offline character.'
'reset stats'	3	'Syntax:
.reset stats [Playername]
Resets(recalculate all stats of the targeted player to their original values at current level.')
'reset talents'	3	'Syntax:
.reset talents [Playername]
Removes all talents of the targeted player. Playername can be name of offline character.'
'respawn'	3	'Syntax: .respawn

Respawn all nearest creatures and GO without waiting respawn time expiration.'
'revive'	3	'Syntax: .revive

Revive the selected player. If no player is selected, it will revive you.'
'save'	0	'Syntax: .save

Saves your character.'
'saveall'	1	'Syntax: .saveall

Save all characters in game.'
'baninfo account'	3	'Syntax is: baninfo account
Watch full information about a specific ban.'
'sendmail'	1	'Syntax: .sendmail #playername "#subject" "#text"

Send a mail to a player. Subject and mail text must be in "".'
'go graveyard'	2	'Syntax: .go graveyard #graveyardId
Teleport to graveyard with the graveyardId specified.'
'gm visible'	1	'Syntax: .gm visible on/off

Output current visibility state or make GM visible(on and invisible(off) for other players.')
'go creature'	2	'Syntax: .go creature #creature_guid
Teleport your character to creature with guid #creature_guid.
.gocreature #creature_name
Teleport your character to creature with this name.
.gocreature id #creature_id
Teleport your character to a creature that was spawned from the template with this entry.
*If* more than one creature is found, then you are teleported to the first that is found inside the database.'
'showarea'	3	'Syntax: .showarea #areaid

Reveal the area of #areaid to the selected character. If no character is selected, reveal this area to you.'
'showhonor'	0	'Syntax: .showhonor

Display your honor ranking.'
'server info'	0	'Syntax: .server info

Display server version and the number of connected players.'
'debug update'	3	'Syntax: .debug update #field #value

Update the field #field of the selected character or creature with value #value.

If no #value is provided, display the content of field #field.'
'debug standstate'	2	'Syntax: .debug standstate #emoteid

Change the emote of your character while standing to #emoteid.'
'start'	0	'Syntax: .start

Teleport you to the starting area of your character.'
'debug setvalue'	3	'Syntax: .debug setvalue #field #value #isInt

Set the field #field of the selected creature with value #value. If no creature is selected, set the content of your field.

Use a #isInt of value 1 if #value is an integer.'
'taxicheat'	1	'Syntax: .taxicheat on/off

Temporary grant access or remove to all taxi routes for the selected character. If no character is selected, hide or reveal all routes to you.

Visited taxi nodes sill accessible after removing access.'
'ticket list'	1	'Displays a list of open GM tickets.'
'ticket onlinelist'	1	'Displays a list of open GM tickets whose owner is online.'
'ticket viewname'	1	'Usage: .ticket viewname $creatorname. 
Returns details about specified ticket. Ticket must be open and not deleted.'
'debug getvalue'	3	'Syntax: .debug getvalue #field #isInt

Get the field #field of the selected creature. If no creature is selected, get the content of your field.

Use a #isInt of value 1 if the expected field content is an integer.'
'unaura'	3	'Syntax: .unaura #spellid

Remove aura due to spell #spellid from the selected Unit.'
'ban ip'	3	'Syntax is: ban ip $Ip $bantime $reason
Ban IP.
$bantime: negative value leads to permban, otherwise use a timestring like "4d20h3s".'
'unlearn'	3	'Syntax: .unlearn #startspell #endspell

Unlearn for selected player the range of spells between id #startspell and #endspell. If no #endspell is provided, just unlearn spell of id #startspell.'
'cast'	3	'Syntax: .cast #spellid [triggered]
Cast #spellid to selected target. If no target selected cast to self. If \'trigered\' or part provided then spell casted with triggered flag.'
'debug anim'	2	'Syntax: .debug anim #emoteid

Play emote #emoteid for your character.'
'cast back'	3	'Syntax: .cast back #spellid [triggered]
Selected target will cast #spellid to your character. If \'trigered\' or part provided then spell casted with triggered flag.'
'wchange'	3	'Syntax: .wchange #weathertype #status

Set current weather to #weathertype with an intensity of #status.

#weathertype can be 1 for rain, 2 for snow, and 3 for sand. #status can be 0 for disabled, and 1 for enabled.'
'whispers'	1	'Syntax: .whispers on|off
Enable/disable accepting whispers by GM from players. By default use trinityd.conf setting.'
'ban character'	3	'Syntax is: ban character $Name $bantime $reason
Ban account and kick player.
$bantime: negative value leads to permban, otherwise use a timestring like "4d20h3s".'
'wp'	2	'Using WP Command:
Each Waypoint Command has it\'s own description!'
'wp add'	2	'Syntax: .wp add [#creature_guid or Select a Creature]'
'wp modify'	2	'Syntax: .wp modify [#creature_guid or Select a Creature]
add - Add a waypoint after the selected visual
waittime $time
emote ID
spell ID
text1| text2| text3| text4| text5 <text>
model1 ID
model2 ID
move(moves wp to player pos
del (deletes the wp)

Only one parameter per time!')
'wp show'	2	'Syntax: .wp show [#creature_guid or Select a Creature]
on
first
last
off
info

For using info you have to do first show on and than select a Visual-Waypoint and do the show info!'
'gm ingame'	0	'Syntax: .gm ingame

Display a list of available in game Game Masters.'
'ban account'	3	'Syntax is: ban account $Name $bantime $reason
Ban account kick player.
$bantime: negative value leads to permban, otherwise use a timestring like "4d20h3s".'
'lookup tele'	1	'Syntax: .lookup tele $substring

Search and output all .tele command locations with provide $substring in name.'
'lookup area'	1	'Syntax: .lookup area $namepart

Looks up an area by $namepart, and returns all matches with their area ID\'s.'
'gobject near '	3	'Syntax: .gobject near [#distance]

Output gameobjects at distance #distance from player. Output gameobject guids and coordinates sorted by distance from character. If #distance not provided use 10 as default value.'
'tele'	1	'Syntax: .tele #location

Teleport player to a given location.'
'guild delete'	2	'Syntax: .guild delete $GuildName

Delete guild $GuildName.'
'guild invite'	2	'Syntax: .guild invite $CharacterName $GuildName

Add $CharacterName into a guild $GuildName.'
'guild rank'	2	'Syntax: .guild rank $CharacterName #Rank

Set for $CharacterName rank #Rank in a guild.'
'guild uninvite'	2	'Syntax: .guild uninvite $CharacterName

Remove $CharacterName from a guild.'
'npc flag'	2	'Syntax: .npc flag #npcflag

Set the NPC flags of creature template of the selected creature and selected creature to #npcflag. NPC flags will applied to all creatures of selected creature template after server restart or grid unload/load.'
'learn all_default'	1	'Syntax: .learn all_default [$playername]

Learn for selected/$playername player all default spells for his race/class and spells rewarded by completed quests.'
'npc playemote'	3	'Syntax: .npc playemote #emoteid

Make the selected creature emote with an emote of id #emoteid.'
'modify rep'	2	'Syntax: .modify rep #repId (#repvalue | $rankname [#delta]
Sets the selected players reputation with faction #repId to #repvalue or to $reprank.
If the reputation rank name is provided, the resulting reputation will be the lowest reputation for that rank plus the delta amount, if specified.
You can use \'.pinfo rep\' to list all known reputation ids, or use \'.lookup faction $name\' to locate a specific faction id.')
'modify honor'	1	'Syntax: .modify honor $amount

Add $amount honor points to the selected player.'
'lookup faction'	3	'Syntax: .lookup faction $name
Attempts to find the ID of the faction with the provided $name.'
'npc addweapon'	3	'Not yet implemented.'
'list object'	3	'Syntax: .list object #gameobject_id [#max_count]

Output gameobjects with gameobject id #gameobject_id found in world. Output gameobject guids and coordinates sorted by distance from character. Will be output maximum #max_count gameobject. If #max_count not provided use 10 as default value.'
'reset all'	3	'Syntax: .reset all spells

Syntax: .reset all talents

Request reset spells or talents at next login each existed character.'
'gobject target'	2	'Syntax: .gobject target [#go_id|#go_name_part]

Locate and show position nearest gameobject. If #go_id or #go_name_part provide then locate and show position of nearest gameobject with gameobject template id #go_id or name included #go_name_part as part.'
'tele add'	3	'Syntax: .tele add $name

Add current your position to .tele command target locations list with name $name.'
'tele del'	3	'Syntax: .tele del $name

Remove location with name $name for .tele command locations list.'
'tele group'	1	'Syntax: .tele group#location

Teleport a selected player and his group members to a given location.'
'tele name'	1	'Syntax: .tele name #playername #location

Teleport a player to a given location.'
'damage'	3	'Syntax: .damage $damage_amount [$school [$spellid]]

Apply $damage to target. If not $school and $spellid provided then this flat clean melee damage without any modifiers. If $school provided then damage modified by armor reduction (if school physical, and target absorbing modifiers and result applied as melee damage to target. If spell provided then damage modified and applied as spell damage. $spellid can be shift-link.')
'wp import'	3	'Syntax: .wp import $filename'
'wp export'	3	'Syntax: .wp export [#creature_guid or Select a Creature] $filename'
'gm fly'	3	'Syntax: .gm fly on/off
Enable/disable gm fly mode.'
'lookup event'	2	'Syntax: .lookup event $name
Attempts to find the ID of the event with the provided $name.'
'event'	2	'Syntax: .event #event_id
Show details about event with #event_id.'
'event activelist'	2	'Syntax: .event activelist
Show list of currently active events.'
'event start'	2	'Syntax: .event start #event_id
Start event #event_id. Set start time for event to current moment (change not saved in DB.')
'event stop'	2	'Syntax: .event stop #event_id
Stop event #event_id. Set start time for event to time in past that make current moment is event stop time (change not saved in DB.')
'combatstop'	2	'Syntax: .combatstop [$playername]
Stop combat for selected character. If selected non-player then command applied to self. If $playername provided then attempt applied to online player $playername.'
'quest complete'	3	'Syntax: .quest complete #questid
Mark all quest objectives as completed for target character active quest. After this target character can go and get quest reward.'
'cast self'	3	'Syntax: .cast self #spellid [triggered]
Cast #spellid by target at target itself. If \'trigered\' or part provided then spell casted with triggered flag.'
'cast target'	3	'Syntax: .cast target #spellid [triggered]
Selected target will cast #spellid to his victim. If \'trigered\' or part provided then spell casted with triggered flag.'
'instance unbind'	3	'Syntax: .instance unbind all
All of the selected player\'s binds will be cleared.'
'instance listbinds'	3	'Syntax: .instance listbinds
Lists the binds of the selected player.'
'instance stats'	3	'Syntax: .instance stats
Shows statistics about instances.'
'instance savedata'	3	'Syntax: .instance savedata
Save the InstanceData for the current player\'s map to the DB.'
'learn all_recipes'	2	'Syntax: .learn all_recipes [$profession]\r\rLearns all recipes of specified profession and sets skill level to max.\rExample: .learn all_recipes enchanting'
'cast dist'	3	'Syntax: .cast dist #spellid [#dist [triggered]]
You will cast spell to pint at distance #dist. If \'trigered\' or part provided then spell casted with triggered flag. Not all spells can be casted as area spells.'
'server idleshutdown cancel'	3	'Syntax: .server idleshutdown cancel

Cancel the restart/shutdown timer if any.'
'server idlerestart'	3	'Syntax: .server idlerestart #delay

Restart the server after #delay seconds if no active connections are present (no players. Use #exist_code or 2 as program exist code.')
'server idlerestart cancel'	3	'Syntax: .server idlerestart cancel

Cancel the restart/shutdown timer if any.'
'reload config'	3	'Syntax: .reload config

Reload config settings (by default stored in trinityd.conf. Not all settings can be change at reload: some new setting values will be ignored until restart, some values will applied with delay or only to new objects/maps, some values will explicitly rejected to change at reload.')
'lookup player account'	2	'Syntax : .lookup player account $account ($limit 

Searchs players, which account username is $account with optional parametr $limit of results.')
'lookup player ip'	2	'Syntax : .lookup player ip $ip ($limit 

Searchs players, which account ast_ip is $ip with optional parametr $limit of results.')
'lookup player email'	2	'Syntax : .lookup player email $email ($limit 

Searchs players, which account email is $email with optional parametr $limit of results.')
'gm chat'	1	'Syntax: .gm chat [on/off]

Enable or disable chat GM MODE (show gm badge in messages or show current state of on/off not provided.')
'reload all_locales'	3	'Syntax: .reload all_locales

Reload all `locales_*` tables with reload support added and that can be _safe_ reloaded.'
'flusharenapoints'	3	'Syntax: .flusharenapoints

Use it to distribute arena points based on arena team ratings, and start a new week.'
'debug arena'	3	'Syntax: .debug arena

Toggles arena 1v1 or normal mode.'
'debug threatlist'	3	'Syntax: .debug threatlist\n\n Prints out the current threatlist of the targetted creature.'
'debug hostilrefs'	3	'Syntax: .debug hostilrefs\n\n Prints out the hostil refs of the targetted unit.'
'freeze'	2	'Syntax: .freeze (#player
"Freezes" #player and disables his chat. When using this without #name it will freeze your target.')
'unfreeze'	2	'Syntax: .unfreeze (#player
"Unfreezes" #player and enables his chat again. When using this without #name it will unfreeze your target.')
'listfreeze'	1	'Syntax: .listfreeze

Search and output all frozen players.'
'banlist character'	3	'Syntax is: banlist character $Name
Searches the banlist for a character name pattern. Pattern required.'
'banlist ip'	3	'Syntax is: banlist ip [$Ip]
Searches the banlist for a IP pattern or show full list of IP bans.'
'unban account'	3	'Syntax is: unban account $Name
Unban accounts for account name pattern.'
'unban character'	3	'Syntax is: unban character $Name
Unban accounts for character name pattern.'
'unban ip'	3	'Syntax is: unban ip $Ip
Unban accounts for IP pattern.'
'pdump write'	3	'Syntax is: pdump write $filename $playerNameOrGUID
Write character dump with name/guid $playerNameOrGUID to file $filename.'
'pdump load'	3	'Syntax is: pdump load $filename $account [$newname] [$newguid]
Load character dump from dump file into character list of $account with saved or $newname, with saved (or first free or $newguid guid.')
'list item'	3	'Syntax: .list item #item_id [#max_count]

Output items with item id #item_id found in all character inventories, mails, auctions, and guild banks. Output item guids, item owner guid, owner account and owner name (guild name and guid in case guild bank. Will be output maximum #max_count items. If #max_count not provided use 10 as default value.')
'help'	0	'Syntax: .help [$command]

Display usage instructions for the given $command. If no $command provided show list available commands.'
'account'	0	'Syntax: .account

Display the access level of your account.'
'account create'	4	'Syntax: .account create $account $password

Create account and set password to it.'
'account delete'	4	'Syntax: .account delete $account

Delete account with all characters.'
'account onlinelist'	4	'Syntax: .account onlinelist

Show list of online accounts.'
'account set addon'	3	'Syntax: .account set addon [$account] #addon

Set user (posible targeted expansion addon level allowed. Addon values: 0 - normal, 1 - tbc, 2 - wotlk.')
'account set gmlevel'	4	'Syntax: .account set gmlevel [$account] #level [#realmid]

Set the security level for targeted player (can\'t be used at self or for account $name to a level of #level on the realm #realmID.

#level may range from 0 to 3.

#reamID may be -1 for all realms.')
'account set password'	4	'Syntax: .account set password $account $password $password

Set password for account.'
'gm list'	3	'Syntax: .gm list

Display a list of all Game Masters accounts and security levels.'
'gm online'	0	'Syntax: .gm online

Display a list of available Game Masters.'
'sendmessage'	3	'Syntax: .sendmessage $playername $message

Send screen message to player from ADMINISTRATOR.'
'server corpses'	2	'Syntax: .server corpses

Triggering corpses expire check in world.'
'server motd'	0	'Syntax: .server motd

Show server Message of the day.'
'server set loglevel'	4	'Syntax: .server set loglevel #level

Set server log level (0 - errors only, 1 - basic, 2 - detail, 3 - debug.')
'server set motd'	3	'Syntax: .server set motd $MOTD

Set server Message of the day.'
'repairitems'	2	'Syntax: .repairitems

Repair all selected player\'s items.'
'npc follow'	2	'Syntax: .npc follow

Selected creature start follow you until death/fight/etc.'
'npc unfollow'	2	'Syntax: .npc unfollow

Selected creature (non pet stop follow you.')
'waterwalk'	2	'Syntax: .waterwalk on/off

Set on/off waterwalk state for selected player or self if no player selected.'
'pet create'	2	'Syntax: .pet create

Creates a pet of the selected creature.'
'pet learn'	2	'Syntax: .pet learn

Learn #spellid to pet.'
'pet unlearn'	2	'Syntax: .pet unlean

unLearn #spellid to pet.'
'pet tp'	2	'Syntax: .pet tp #

Change pet\'s amount of training points.'
'modify gender'	2	'Syntax: .modify gender male/female

Change gender of selected player.'
'gobject activate'	2	'Syntax: .gobject activate #guid

Activates an object like a door or a button.'
'playall'	2	'Syntax: .playall #soundid

Player a sound to whole server.'
'possess'	3	'Syntax: .possess

Possesses indefinitely the selected creature.'
'unpossess'	3	'Syntax: .unpossess

If you are possessed, unpossesses yourself; otherwise unpossesses current possessed target.'
'senditems'	3	'Syntax: .senditems #playername "#subject" "#text" itemid1[:count1] itemid2[:count2] ... itemidN[:countN]

Send a mail to a player. Subject and mail text must be in "". If for itemid not provided related count values then expected 1, if count > max items in stack then items will be send in required amount stacks. All stacks amount in mail limited to 12.'
'bindsight'	3	'Syntax: .bindsight

Binds vision to the selected unit indefinitely. Cannot be used while currently possessing a target.'
'unbindsight'	3	'Syntax: .unbindsight

Removes bound vision. Cannot be used while currently possessing a target.'
'sendmoney'	3	'Syntax: .sendmoney #playername "#subject" "#text" #money

Send mail with money to a player. Subject and mail text must be in "".'
'server restart'	3	'Syntax: .server restart #delay

Restart the server after #delay seconds. Use #exist_code or 2 as program exist code.'
'server restart cancel'	3	'Syntax: .server restart cancel

Cancel the restart/shutdown timer if any.'
'server shutdown'	3	'Syntax: .server shutdown #delay [#exist_code]

Shut the server down after #delay seconds. Use #exist_code or 0 as program exist code.'
'server shutdown cancel'	3	'Syntax: .server shutdown cancel

Cancel the restart/shutdown timer if any.'
'gmnotify'	2	'Syntax: .gmnotify $notification
Displays a notification on the screen of all online GM\'s.'
'gmnameannounce'	2	'Syntax: .gmnameannounce $announcement.
Send an announcement to all online GM\'s, displaying the name of the sender.'
'gmannounce'	4	'Syntax: .gmannounce $announcement
Send an announcement to online Gamemasters.'
'ticket close'	2	'Usage: .ticket close $ticketid.
Closes the specified ticket. Does not delete permanently.'
'ticket delete'	3	'Usage: .ticket delete $ticketid.
Deletes the specified ticket permanently. Ticket must be closed first.'
'ticket assign'	3	'Usage: .ticket assign $ticketid $gmname.
Assigns the specified ticket to the specified Game Master.'
'ticket unassign'	3	'Usage: .ticket unassign $ticketid.
Unassigns the specified ticket from the current assigned Game Master.'
'ticket comment'	2	'Usage: .ticket comment $ticketid $comment.
Allows the adding or modifying of a comment to the specified ticket.'
'reload tickets'	4	'Usage: .reload tickets.
Reloads GM Tickets from the database and re-caches them into memory.'
'npc addtemp'	2	'Adds temporary NPC, not saved to database.'
'gobject addtemp'	2	'Adds a temporary gameobject that is not saved to DB.'
'.ticket closedlist'	1	'Displays a list of closed GM tickets.'
'reload spell_linked_spell'	3	'Usage: .reload spell_linked_spell
Reloads the spell_linked_spell DB table.'
'go ticket'	1	'Syntax: .go ticket #ticketid
Teleports the user to the location where $ticketid was created.'
'character erase'	4	'Syntax: .character erase $name

Delete character $name. Character finally deleted in case any deleting options.'
'character rename'	2	'Syntax: .character rename [$name]

Mark selected in game or by $name in command character for rename at next login.'
'npc setdeathstate'	2	'Syntax: .npc setdeathstate on/off

Set default death state (dead/alive for npc at spawn.')
'titles add'	2	'Syntax: .titles add #title
Add title #title (id or shift-link to known titles list for selected player.')
'titles current'	2	'Syntax: .titles current #title
Set title #title (id or shift-link as current selected title for selected player. If title not in known title list for player then it will be added to list.')
'titles remove'	2	'Syntax: .titles remove #title
Remove title #title (id or shift-link from known titles list for selected player.')
'titles setmask'	2	'Syntax: .titles setmask #mask

Allows user to use all titles from #mask.

#mask=0 disables the title-choose-field'
'lookup title'	2	'Syntax: .lookup title $$namepart

Looks up a title by $namepart, and returns all matches with their title ID\'s and index\'s.'
'modify fly'	1	'Syntax: .modify fly #rate
.fly #rate

Modify the flying speed of the selected player to "normal base fly speed"*rate. If no player is selected, modify your fly.

#rate may range from 0.1 to 50.'
'character deleted delete'	4	'Syntax: .character deleted delete #guid|$name

Completely deletes the selected characters.
If $name is supplied, only characters with that string in their name will be deleted, if #guid is supplied, only the character with that GUID will be deleted.'
'character deleted list'	3	'Syntax: .character deleted list [#guid|$name]

Shows a list with all deleted characters.
If $name is supplied, only characters with that string in their name will be selected, if #guid is supplied, only the character with that GUID will be selected.'
'character deleted old'	4	'Syntax: .character deleted old [#keepDays]

Completely deletes all characters with deleted time longer #keepDays. If #keepDays not provided the used value from oregoncore.conf option \'CharDelete.KeepDays\'. If referenced config option disabled (use 0 value then command can\'t be used without #keepDays.')
'character deleted restore'	3	'Syntax: .character deleted restore #guid|$name [$newname] [#new account]

Restores deleted characters.
If $name is supplied, only characters with that string in their name will be restored, if $guid is supplied, only the character with that GUID will be restored.
If $newname is set, the character will be restored with that name instead of the original one. If #newaccount is set, the character will be restored to specific account character list. This works only with one character!'
'reload autobroadcast'	3	'Syntax: .reload autobroadcast\nReload autobroadcast table.'; 

 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×