Jump to content
 • Announcements

  • Xmat

   Pravidlo pro postování v TTT

   Do sekce Tipy, triky, tutoriály nepatří žádné dotazy.   Postujte sem vaše návody, tipy a různé další věci jež uznáte za vhodné sdělit zdejšímu osazenstvu, ale veškeré dotazy směřujte do sekce Všeobecná diskuse.
  • Replik

   Seznam návodů a důležitých témat v této sekci

   Pro lepší přehlednost jsem vytvořil tento seznam, který vás, méně zkušené, lépe provede touto sekcí. Věřím, že zde najdete, co hledáte. Vypsané jsou návody, které jsou oficiálně uznané jako návody. Běžné diskuze, které neposkytují postupy a rady zvěřejněny nejsou.   Instalace vlastního MaNGOS Serveru Díky těmto návodům budete (měli by jste být) schopni vytvořit a následně spustit váš vlastní server. Nastavení je pro verze s i bez datadisku.   Instalace MaNGOS Serveru (bez datadisku TBC) - Autor Benny Instalace MaNGOS Serveru (s datadiskem TBC) - Autor Malfik Instalace MaNGOS Serveru v prostředí Linux - Autor charlie Instalace MaNGOS Serveru v prostředí Linux - Autor kupkoid   Chyby a jejich řešení při přihlašování k serveru - Autor Cybe   Zálohování uživatelských dat   Dávkový soubor (BAT soubor) pro vytvoření SQL záloh - Autor Replik   Kompilování - tvoření vlastních release (revizí)   Tvorba kompilací pro Win32 (MangoScript) - Autor bLuma   Ostatní - těžko zařaditelné, ale neznamená to, že nejsou dobré   VIP Systém - Autor charlie Tvorba Webových stránek pro MaNGOS - Autor zahuba Tvorba teleportačních NPC (MangoScript) - Autor Replik Registrační web (původně předělaná SPORA) Funkční pro Antrix i MaNGOS - Autor Replik Nastavení a spuštění Minimanager pro MaNGOS - Autor BlackMartin Nastavení MaNGOS Website - Autor Artorius   Samozřejmě jsou zde i jiné návody, ale tyto jsou nejvíce používané, proto věřím, že vám budou nápomocné. Tuto sekci budeme upravovat podle potřeby. Pokud by jste něco nenašli nebo si nevěděli rady, hledejte na fóru a teprve potom založte vlastní topik. Pokud nějaký autor vytvoří kvalitní návod a chtěl by ho zveřejnit i v tomto seznamu, doporučuji, aby mi napsal zprávu skrze PM.   Díky a přeji hezký den na WoWResource   Replik
  • Aristo

   Příspěvky tam, kde nemají co dělat

   Dodržujte zákaz přispívání do topiků s repaky pokud si to zakladatelé nepřejí!! Opakované psaní příspěvků bude trestáno warnem.
  • Aristo

   Používání spoilerů

   Poslední dobou má většina uživatelů fora zvláštní nutkání postovat extrémně dlouhé texty nebo kódy, které zabírají v nejedenom případu i 80% obsahu celé stránky a hodně tak zvedají nepřehlednost v topiku. Chtěl bych všechny uživatele požádat, aby při postování citací, jakýchkoliv kódů, errorů, atp... delších než 30 řádků používali funkci spoileru.   Funkci vyvoláte příkazem [spoiler] text [/spoiler]   Ukázka:  
Sign in to follow this  
fea

Compiled Mangos For Linux32 - rev. 3501/36

Recommended Posts

MaNGOS For Linux32
Really optimized for Ubuntu 6.10 (library versions)
(MY FILEBEAM FOLDER)

WoW TBC 2.0.12
Latest:
icon13.gifMaNGOS 3501 32bit + ScriptDev2 ( AI ) 36 + SQL ( base & update ) [LIN]

Olders:
---
================================================================================
WoW 1.12.1
Latest:
icon13.gifMaNGOS 3453 32bit + ScriptDev2 ( AI ) 32 + SQL ( base & update ) + Corpse Patch + Honor Patch 0.71 [LIN]

Olders:
MaNGOS 3430 32bit + ScriptDev2 ( AI ) 32 + SQL ( base & update ) + Corpse Patch [LIN]
MaNGOS 3428 32bit + ScriptDev2 ( AI ) 32 + SQL ( base & update ) + Honor Patch 0.71 [LIN]
MaNGOS 3426 32bit + ScriptDev2 ( AI ) 32 + SQL ( base & update ) [LIN]
MaNGOS 3421 32bit + ScriptDev2 ( AI ) 31 + SQL ( base & update ) [LIN]
MaNGOS 3417 32bit + ScriptDev2 ( AI ) 31 + SQL ( base & update ) [LIN]
MaNGOS 3402 32bit + ScriptDev2 ( AI ) 30 + SQL ( base & update ) [LIN]
MaNGOS 3400 32bit + ScriptDev2 ( AI ) 30 + SQL ( base & update ) [LIN]
MaNGOS 3399 32bit + ScriptDev2 ( AI ) 30 + SQL ( base & update ) [LIN]
MaNGOS 3395 32bit + ScriptDev2 ( AI ) 30 + SQL ( base & update ) + Honor Patch 0.71 [LIN]
MaNGOS 3393 32bit + ScriptDev2 ( AI ) 29 + SQL ( base & update ) + Honor Patch 0.71 [LIN]

Last changelog #3453:
Fixed: not sit at logout request and not remove root effect at logout cancel if player can't control character movement (root/stun/flee/charmed/etc)

Changelog: MaNGOS, ScriptDev2, MangoScript

To lauch:

./mangos-worldd -c /opt/mangos/etc/mangosd.conf

./mangos-realmd -c /opt/mangos/etc/realmd.conf

Zálohovací program
Uložte jako soubor (např. backup.sh):

#!/bin/bash

### Set your dir for backup
backuptodir="/opt/mangos/backup"

### Set your mysql setting
user="root"
password="root"
mangosdb="mangos"
realmddb="realmd"

but1="auctionhouse character character_action character_aura character_homebind character_inventory character_kill character_pet character_queststatus character_reputation character_social character_spell character_ticket character_tutorial guild guild_member guild_rank item_instance mail corpse guild_charter guild_charter_sign"
but2="account realmcharacters realmlist ip_banned"

echo "======================================"
echo "# Backup system for LINUX by feaczko #"
echo "======================================"
echo " Backup to dir: $backuptodir"
echo " Starting backup..."

mysqldump --user=$user --password=$password --add-drop-table $mangosdb $but1 > $backuptodir/mangos_`date +'%d-%m-%Y_%H:%M'`.sql
echo " Create backup ($mangosdb): $backuptodir/mangos_`date +'%d-%m-%Y_%H:%M'`.sql"

mysqldump --user=$user --password=$password --add-drop-table $realmddb $but2 > $backuptodir/realmd_`date +'%d-%m-%Y_%H:%M'`.sql
echo " Create backup ($realmddb): $backuptodir/realmd_`date +'%d-%m-%Y_%H:%M'`.sql"

echo " Successfully!"
exit

A poté si to můžete např. hodit do svého cronu :)
Nezapomeňte aktualizovat tabulky, které jsou potřeba k úspešnému zálohování!
Výsledkem jsou soubory typu: mangos_01-04-2007_18:31.sql a realmd_01-04-2007_18:31.sql

Server Restartér
Budete potřebovat screen, nainstalujete: sudo apt-get install screen

1. Spouštěcí soubory
Vytvořte soubor startm a vložte:

screen -A -m -d -S mangosd ./mangos-worldd -c /<path to realmd conf file>/mangosd.conf
ps ux | awk '/mangosd/ && !/awk/ {print $2}' > /<path to realmd conf file>/mangosd.pid

Vytvořte soubor startr a vložte:

screen -A -m -d -S realmd ./mangos-realmd -c /<path to realmd conf file>/realmd.conf

Nastavte u všech souborů práva pro čtení (chmod +x):

chmod +x startm
chmod +x startr

Mangos a realmd spustíte nyní příkazy:

./startm
./startr

Kdyby byla potřeba, jednotlivé screeny vyvoláte příkazy:

screen -r mangosd
screen -r realmd


2. Dotazovací soubor (neběží-li mangos => restart)
Vytvořte soubor mangoschk.sh a vložte:

#!/bin/sh
### Set your default mangos Root Directory
mangosdir="/CHANGEME/mangos/bin"

### Set your mangos Binary Name
mangosbin="startm"

### Set your mangos Pid File
mangospid="mangosd.pid"

########## you probably don't need to change anything below here ##########

cd $mangosdir

# is there a pid file?
if test -r $mangospid
then
  # there is a pid file -- is it current?
  pid=`cat $mangospid`
  if `kill -CHLD $pid >/dev/null 2>&1`
  then
    echo "mangosd is currently running...."
    exit 0
  fi
  echo ""
  echo "Stale $mangospid file, erasing..."
  echo "Attempting to Restart mangosd"
  rm -f $mangospid
  ./$mangosbin
else
echo "$mangospid appears to be missing. Attempting to Restart mangosd"
./$mangosbin
fi


3. Nastavení Cronu
Basic cron otevřete k úpravě příkazem:

crontab -e

A přidejte řádek:

*/3 * * * * /path to mangos bin/mangoschk.sh  > /dev/null 2>&1

Toto zpouší každé 3 minuty soubor mangoschk.sh, který kontroluje stav mangosu.
Pokud chcete ověřovat spuštění každou minutu, cron bude vypadat následovně:

*/1 * * * * /path to mangos bin/mangoschk.sh  > /dev/null 2>&1


Nezapomeňte vždy nastavit potřebnou cestu k souboru :nw2_guitar::mid_bow_arrow::teehee:

Edited by fea

Share this post


Link to post
Share on other sites

Narez, vyvesit !

 

Fea, Jeste bys mohl dat nakej restarter a bylo by to super..

 

nasel sem jeden, ale moc me nejel , zkus to dys tak ty..

 


#! /bin/sh
#
# The user that will run the server
MG_USER=M@ng0s

# Leave this alone.
NAME=mangos_server

PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin

# DON'T FORGET TO CHANGE THE PATH TO YOUR NEEDS!
DIR=/home/M@ng0s/bin

# Leave this alone.
DAEMON=mangosd

# Internet-server:
PARAMS=""

# Leave this alone.
DESC="M@ng0s dedicated server"

case "$1" in
start)
if [[ `su $MG_USER -c "screen -ls |grep $NAME"` ]]
then
echo "M@ng0s is already running!"
else
echo "Starting $DESC: $NAME"
su $MG_USER -c "cd $DIR; screen -m -d -S $NAME ./$DAEMON $PARAMS"
fi
;;

stop)
if [[ `su $MG_USER -c "screen -ls |grep $NAME"` ]]
then
echo -n "Stopping $DESC: $NAME"
kill `ps aux | grep -v grep | grep -i $MG_USER | grep -i screen | grep -i $NAME | awk '{print $2}'`
echo " ... done."
else
echo "Coulnd't find a running $DESC"
fi
;;

restart)
if [[ `su $MG_USER -c "screen -ls |grep $NAME"` ]]
then
echo -n "Stopping $DESC: $NAME"
kill `ps aux | grep -v grep | grep -i $MG_USER | grep -i screen | grep -i $NAME | awk '{print $2}'`
echo " ... done."
else
echo "Coulnd't find a running $DESC"
fi

echo -n "Starting $DESC: $NAME"
su $MG_USER -c "cd $DIR; screen -m -d -S $NAME ./$DAEMON $PARAMS"
echo " ... done."
;;

status)
ps aux | grep -v grep | grep mangosd > /dev/null
CHECK=$?
[ $CHECK -eq 0 ] && echo "M@ng0s is UP" || echo "M@ng0s is DOWN"
;;
*)
echo "Usage: $0 {start|stop|status|restart}"
exit 1
;;
esac

exit 0 

Edited by charlie

Share this post


Link to post
Share on other sites

diky moc hosi za linux repacky :) ... pred tydnem sem presel na linux a je to fakt bomba ... mangos na linux ma jedine budoucnost. .. za 3 dny mi to spadlo jen 1x ... a latence klesla o 50 procent lagy skoro vymizeli :) ... ( presel sem z win 2003 server ) ...

 

testovano pri 20 lidech online ...

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aktualizován první příspěvek, přidán jeden způsob restartu ;)

Edited by fea

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ten restarter no nevim... Kontrolovat kazdou minutu..

 

to v nejhorsim pripade trva asi 1.5 min nez server nabehne... To je docela blby.. asi to nastavim na 5 sec..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ten restarter no nevim... Kontrolovat kazdou minutu..

 

to v nejhorsim pripade trva asi 1.5 min nez server nabehne... To je docela blby.. asi to nastavim na 5 sec..

S tímto s tebou nemůžu souhlasit. Kontroluje to sice každou minutu, ale nikdy to nepočítá minutu od pádu, ale průběžně. Já měl vždy nahozen server do 15-30s. Kontrolovat každé 5s je přehnané a zbytečně zatěžující. B)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nekde jsem slysel, ze je specialni linux pro mangos, je to pravda??? Jestli jo, tak sem hodte link a jestli ne tak sem hodte link na nejnovjejsi verzi linuxu, nebo aspon kde se da sehnat update........ diky

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nekde jsem slysel, ze je specialni linux pro mangos, je to pravda??? Jestli jo, tak sem hodte link a jestli ne tak sem hodte link na nejnovjejsi verzi linuxu, nebo aspon kde se da sehnat update........ diky

 

si slepej nebo blbej? proste je MaNGOS pro Linux aj pre Wokna, nahore mas revizi B)

Share this post


Link to post
Share on other sites
si slepej nebo blbej? proste je MaNGOS pro Linux aj pre Wokna, nahore mas revizi B)

 

Nemluv hned osklive, asi si me spatne pochopil, vim ze se delaj mangosy pro linuxy, ale slysel jsem, ze delaj upravene linuxy pro mangos, na kterych to asi chodi lip nez na klasickem linuxu, tak se pta ci je to pravsa, tak sem hodte link a jestli ne , tak de muzu stahnout nejaky novy linux.... diky

Share this post


Link to post
Share on other sites

O tom sem neslyšel, že by byla upravená verze linuxu pro mangos (mangolinux nebo jak bych to nezval :))

Jinak si sam vyber vhodnou distribuci linuxu, ktera ti bude vyhovovat, kazdemu se libi neco jineho ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Takovy dotaz, na linuxu se mangos zprovoznuje uplne stejne jako na Windowsech? myslim tim, jestli na linux jde nainstalovat MySQL, Naviact adt.... jestli je to blba otazka tak se omlouvam, protoze ja s linuxem vubec nemam zkusenosti

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tak aspon link na nejaky cesky nebo anglicky navod jak to pres ten linux rozchodit, mam plataformu Ubunutu.... Dikes

 

 

Edit: pls jinej než je tu na fóře..

Edited by hogtar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ten corpse patch co je u mé poslední zkompilované revize zestabilní o něco více mangos,

bezproblému 4h+ uptime při 100lidí ;) Vyzkoušejte..

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lidi dotaz..

 

vzdy kdyz chci spustit nejaky bash script (zaloha characteru, dotazovaci soubor na mangos...)

 

tak me to pise

 

bash: ./mangoschk.sh: Permission denied

Share this post


Link to post
Share on other sites

Musíš tomu souboru nastavit práva X.

sudo chmod +x mangoschk.sh ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×